http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english PhDr. Peter Kopecký, CSc.

Výkonný ředitel Ústavu evropských studií a mezinárodních vztahů Fakulty sociálních a ekonomických věd Univerzity Komenského v Bratislavě, Slovensko

email: peter.kopecky@fses.uniba.sk
 

Odborné zaměření

  • Rumunsko
  • Slovensko – rumunské vztahy
  • Dějiny československo – rumunských vztahů

Vysokoškolské vzdělání a diplom

    PhDr. CSc., obor romanistika

Profesionální životopis

  • 1997 – 2000: velvyslanec Slovenska v Rumunsku    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction