http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english PhDr. Šárka Waisová, Ph.D.

Oddělení mezinárodních vztahů a evropských studií, Koordinátorka programu Bezpečnostní studia, Katedra politologie a mezinárodních vztahů, Fakulta humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni

email: waisova@kap.zcu.cz
 

Odborné zaměření

  • Teorie mezinárodních vztahů
  • Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích
  • Mezinárodní bezpečnost

Vysokoškolské vzdělání a diplom

    Ph. D. - Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty University Palackého v Olomouci (2004)    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction