http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english Mgr. Jakub Dürr

Odborný asistent na Katedře politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

email: JakubDurr@seznam.cz
Jakub Dürr

Odborné zaměření

  • Komparativní politologie
  • Systémy politických stran
  • Transitologie a evropská integrace
  • Problematika politických systémů evropských a středoasijských zemí

Vysokoškolské vzdělání a diplom

  • Politologie a evropská studia, Univerzita Palackého v Olomouci (Mgr., 2000)    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction