http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english Iivi Zájedová, Ph.D.

Odborná asistentka na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity

email: iiza@centrum.cz
Iivi Zájedová

Odborné zaměření

 • Regionální spolupráce pobaltských a severských států
 • Politické a stranické systémy pobaltských a severských států

Oblasti výzkumu

 • Pobaltský a severský region v komparativních perspektivách
 • Institucionální spolupráce a integrace v prostoru Baltského moře
 • Politický systémy pobaltských států
 • Estonská zahraniční a bezpečnostní politika

Vysokoškolské vzdělání a diplom

  Katedra politologie, Fakulta sociálních věd UK v Praze (PhD., 2004)

Profesionální životopis

 • 1998 - ukončila studium politologie FSV UK v Praze
 • 1998 - současnost – odborná asistentka na fakultě na IPS FSV, UK v Praze
 • 2004 – obhájen titul PhD.

Realizované projekty a granty

 • Členka projektu Open Society Fund, Praha, 1994 - 1996
 • Grant Masaryka a Estonské republiky v London School of Economics, Londýn, 1993
 • Grant Central European University, Praha, 1993-1994

Realizované studijní pobyty

 • duben 1994 - European Council, European Parliament and NATO
 • leden 1994 - Institut historie, Estonsko
 • květen a září 1995- Academia Istropolitana, Institute of Advanced Studies
 • červen a červenec 1995- Schloss Hofen, Zentrum für Wissenschaft und Weiterbildung    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction