http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english Klára Poláčková

Studentka politologie, mezinárodních vztahů a práva Masarykovy univerzity v Brně
Asistentka Institutu pro srovnávací politologický výzkum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně


email: klara.polackova@mail.muni.cz
Klára Poláčková

Odborné zaměření

  • Politické systémy zemí střední Evropy
  • Zprostředkování zájmů
  • Komparativní ústavní právo

Profesionální životopis

  • 2005 – dosud: asistentka Institutu pro srovnávací politologický výzkum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
  • 2001 – dosud: bakalářské studium na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (politologie – mezinárodní vztahy a evropská studia)
  • 2001 – dosud: magisterské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (právo a právní věda)    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction