Chyba při zpracování dotazu v databázi.
"); // pokud autor neexistuje, jdu na prehled autoru if (Mysql_Num_Rows($Vysledek)!=1): MySQL_Close($Spojeni); Header("Location: http://$HOST/autori.php"); exit; endif; @$Row = Mysql_Fetch_Row($Vysledek); $Title="CEPSR - ".StripSlashes($Row[2])." ".StripSlashes($Row[3]); head(); ?>
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište nám"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
"; ?> Profile of the author in english "; echo ""; echo "$Row[1] $Row[2] $Row[3]"; if ($Row[4]) echo ", $Row[4]"; echo "

"; // autor if ($Row[5]) echo "".StripSlashes(NL2BR($Row[5]))."

"; // funkce if ($Row[7]) echo "".StripSlashes($Row[7])."
"; // adresa if ($Row[8]) echo "tel: $Row[8] "; // tel if ($Row[9]) echo "email: $Row[9]"; // email echo "
"; if ($Row[26]) echo "\"$Row[2]"; else echo " "; echo "
"; // profil autora if ($Row[10]) echo "

Odborné zaměření

  ".StripSlashes($Row[10])."
"; // zamereni if ($Row[12]) echo "

Oblasti výzkumu

  ".StripSlashes($Row[12])."
"; // vyzkum if ($Row[14]) echo "

Vysokoškolské vzdělání a diplom

  ".StripSlashes($Row[14])."
"; // vs if ($Row[16]) echo "

Profesionální životopis

  ".StripSlashes($Row[16])."
"; // cv if ($Row[18]) echo "

Realizované projekty a granty

  ".StripSlashes($Row[18])."
"; // granty if ($Row[20]) echo "

Realizované studijní pobyty

  ".StripSlashes($Row[20])."
"; // pobyty if ($Row[22]) echo "

Současná členství v odborných společnostech a redakcích

  ".StripSlashes($Row[22])."
"; // clenstvi if ($Row[24]) echo "

Hlavní publikace

  ".StripSlashes($Row[24])."
"; // publik ?>