http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english Phdr. Zdeněk Kříž, Ph.D.

Zdeněk Kříž

Odborné zaměření

  • mezinárodní bezpečnostní organizace
  • otázky bezppečnostní politiky
  • demokratická kontrola ozbrojených sil

Vysokoškolské vzdělání a diplom

    2000 – dokončení doktorského studia a získání titulů PhDr. a Ph.D na FSS MU Brno v oboru politologie.

Profesionální životopis

    Od 2004 – odborný asistent katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU Brno. 2003 – 2004 vedoucí katedry sociálních věd na Vojenské akademii v Brně. 1996 – 2003 odborný asistent katedry sociálních věd na Vojenské akademii v Brně.

Realizované studijní pobyty

    1999 – absolvování kurzu ”Leaders for the 21st Century Course 99-2” pořádaném George C. Marshall European Center for Security Studies. 1996 -1997 – absolvování kurzu “1st Security Policy and Defense Management Course” pořádaném Vojenskou akademií v Brně, Center for Defense Studies in Aberdeen and Center for European Security Studies in Groningen.    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction