http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.

Vedoucí Střediska bezpečnostní politiky,
Centrum pro sociální a ekonomické strategie (CESES) Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze


email: booff@booff.cz
 

Odborné zaměření

  • Postavení armády v ruské společnosti
  • Ruská zahraniční a bezpečnostní politika
  • Vojensko-politické aspekty ruské politiky

Vysokoškolské vzdělání a diplom

  • Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy (2000, PhD., Institut mezinárodních studií)

Profesionální životopis

  • Dlouhodobě pracoval ve vedoucích funkcích v rámci Odboru vztahů s veřejností Ministerstva obrany.
  • 1997-1999: grant Severoatlantické aliance v rámci NATO Research Fellowship k problematice úlohy nevládních organizací v procesu demokratické kontroly armády v ČR a v některých zemích střední a východní Evropy.
  • Současnost: zástupce výkonného ředitele Asociace pro bezpečnost, obranu a ochranu společnosti a státu (BOOSS).    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction