http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english Ing. Vladimír Leška

Vědecký pracovník Ústavu mezinárodních vztahů, Praha

email: leska@iir.cz
Vladimír Leška

Odborné zaměření

 • Česko-slovenské vztahy
 • Bezpečnostní aspekty vývoje ve střední Evropě
 • Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě

Vysokoškolské vzdělání a diplom

 • 1980: I. vědeckotechnický kvalifikační stupeň, Atestační komise Československé akademie věd
 • 1954–1957: Vojenská akademie – vševojskový směr, Praha
 • 1951–1953: Pěchotní učiliště, Lipník
 • 1947–1951: Obchodní akademie/Vyšší hospodářská škol

Profesionální životopis

 • 1998 do současnosti: výzkumný pracovník, Ústav mezinárodních vztahů Praha
 • 1994–1998: nezávislý analytik mezinárodních vztahů, spolupracovník ÚMV Praha
 • 1979–1994: výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů, Praha
 • 1951–1979: voják z povolání    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction