http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english PhDr. Michael Romancov, Ph.D.

Odborný asistent na Institutu mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze; Odborný asistent na Katedře politologie a mezinárodních vztahů, Fakulta humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni.

email: romancov@kas.zcu.cz
 

Odborné zaměření

  • Politická geografie a geopolitika
  • Politická geografie demokratických zemí
  • Evropská unie
  • Mezinárodní vztahy

Vysokoškolské vzdělání a diplom

  • Doktorandské studium politologie na Fakultě sociálních věd UK v Praze (2002, PhD.)
  • FSV UK Praha (1994, Bc., 1998, Mgr.)

Profesionální životopis

  • Od roku 1998 působí jako vyučující na Institutu politologických studií UK FSV
  • Domácím pracovištěm je Katedra politologie a mezinárodních vztahů na Fakultě humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni
  • 2003: vedoucí Oddělení mezinárodních vztahů a evropských studií na Katedře politologie a mezinárodních vztahů na FHS ZČU v Plzni
  • Specializuje se na politickou geografii a geopolitiku.    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction