http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english Magdalena Agnieszka Zolkos

Doktorandka na Institutu politických věd, Universita v Kodani

email: mz@ifs.ku.dk
Magdalena Agnieszka Zolkos

Odborné zaměření

 • Problematika lidských práv
 • Postkomunistická demokratizace
 • Východoevropský disent
 • Tradice občanského republikanismu

Vysokoškolské vzdělání a diplom

  Universita Gdaňsk (2001, M.A., Skandinávská studia)

Profesionální životopis

 • březen – srpen 2004: hostující asistentka v Centru pro ruská a východoevropská studia, University of Birmingham, Velká Británie
 • září 2003 – únor 2004: Marie Curie Fellowship, Katedra politologie a mezinárodních vztahů, University of Kent v Canterbury, United Kingdom
 • červen – prosinec 2001: vědecká pracovnice v projektu Areálová studia regionu Baltského moře: Severní dimenze Evropy, Institut politických věd, Copenhagen University (06/2001-12/2001)
 • září – listopad 2000: hostující vědecká pracovnice, Institut politických věd, Oslo University / Grant norského ministerstva zahraničních věcí

Hlavní publikace

 • Zolkos, Magdalena, Catherine-F. Gicquel, and Victor Makarov, eds., The Challenge of Mobility in the Baltic Sea Region, Berlin: Berliner Wissenschaftsverlag, 2004.
 • ‘Human Rights, Post-Communism and the ‘New Europe’: How Human Rights Matter in Democracies’, In: Ulla Björneberg, ed., Whither Europe? Human Rights, Vol. 3, Göteborg: Centre for European Research (CERGU), Göteborg University Press, 2003.
 • ‘What the Pre-modern Can Tell Us: Jacques Maritian on the Rights on Men’, In: The Nordic Journal of Human Rights, No. 4, December, 2003.
 • ‘Norden discourse on Human Rights and Democracy; the Effects of ‘Europeanization’’, Working-paper 06/2003, Copenhagen: Institute of Political Science, Copenhagen University, 2003, http://www.polsci.ku.dk/publications/Arbejdspapirer/2003/AP_2003_06.pdf .
 • ‘New Members in the European Community of Values? European Union’s Human Rights Policy towards the Accession Countries, the case of Poland’, BaltSeaNet Working-paper, Berlin and Gdansk: Gdansk University Press, Vol.6, 2002, http://www2.hu-berlin.de/BaltSeaNet/Publications/Heft-6.pdf .    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction