http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english Emilian R. Kavalski

Doktorand na katedře politologie, mezinárodních vztahů a evropských studií, Loughborough University

Loughborough University, Loughborough, LE11 3TU, United Kingdom
email: E.R.Kavalski@lboro.ac.uk
Emilian R. Kavalski

Odborné zaměření

  • Evropská bezpečnostní politika
  • Teorie a historie mezinárodních vztahů
  • Vývoj Balkánu po konci studené války
  • Konceptualizace budování bezpečnostní komunity    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction