http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english Jan Parma

Student bakalářského studijního programu Mezinárodní vztahy a evropská studia, Fakulta Sociálních studií Masarykovy Univerzity Brno

email: parma@fss.muni.cz
Jan Parma

Odborné zaměření

  • polský politický systém
  • stranické systémy střední Evropy

Vysokoškolské vzdělání a diplom

    Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií 2004 (bakalář politologie).    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction