http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english Mgr. Nikola Hynek

email: 45154@mail.muni.cz
Nikola Hynek

Odborné zaměření

  • politická filosofie
  • politická geografie
  • foreign policy analysis
  • teorie mezinárodních vztahů

Profesionální životopis

  • 1997-2003: studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor biologie - geografie
  • od 2002: studium na Fakultě sociálních studií MU, obory politologie - mezinárodní vztahy a evropská studia    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction