http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.

Odborný asistent, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

FSS MU, Gorkého 7, 602 00 Brno
tel: +420 549 491 956 email: chytilek@fss.muni.cz
Roman Chytilek

Odborné zaměření

  • Komparativní politologie
  • Politická teorie

Oblasti výzkumu

  • Stranické systémy
  • Volební systémy
  • Kanadská studia
  • Teorie her
  • Metodologie politologie

Vysokoškolské vzdělání a diplom

    Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction