http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english Jan Outlý

Odborný asistent na katedře mediálních studií Vysoké školy J. A. Komenského v Praze.

VŠJAK, s.r.o., Tržiště 20, 118 43 Praha 1 – Malá Strana
email: outly@idialog.cz
Jan Outlý

Odborné zaměření

 • volební a stranické systémy
 • politický systém ČR

Oblasti výzkumu

 • financování politických stran
 • navrhování a výběr kandidátů
 • volby v ČR

Vysokoškolské vzdělání a diplom

  Filozofická fakulta Univerzity Palackého (obor politologie)

Profesionální životopis

  2000-2003 postgraduální student na katedře politologie a evropských studií FF UP 2003-2004 vědecký pracovník na FF UP v Olomouci od r. 2004 odborný asistent na katedře mediální komunikace VŠJAK v Praze

Hlavní publikace

 • Outlý, J.: Strany a stát, volby a finance. Vybrané aspekty primárních voleb a financování politických stran. Periplum, Olomouc 2003.
 • Šaradín, P., Outlý, J. (eds.): Studie o volbách do zastupitelstev v obcích. Univerzita Palackého, Olomouc 2004    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction