http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english Mgr. Andrej Školkay, Ph.D.

Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
email: askolkay@hotmail.com
Andrej Školkay

Odborné zaměření

  • politická komunikace na Slovensku
  • média a politika
  • politický marketing
  • populismus

Vysokoškolské vzdělání a diplom

    Ph. D. - politické vědy, Univerzita Komenského v Bratislavě (2000)    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction