http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english Mgr. Jan Civín

Asistent na Katedře společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

email: jancivin@email.cz
Jan Civín

Oblasti výzkumu

  • Teorie přechodů k demokracii
  • Česká politika
  • České politické myšlení

Vysokoškolské vzdělání a diplom

    Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (2003, obor politologie)

Profesionální životopis

  • 2000 - 2001: externí spolupracovník Masarykova ústavu Akademie věd ČR
  • 2003 - dosud: asistent Katedry společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
  • 2003 - dosud: postgraduální student na Katedře politologie Fakulty sociálních studií MU    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction