http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english Marek Rybář, M.A.

 

Odborné zaměření

 • politické strany a stranické systémy současné Evropy
 • vláda a politika ve střední a východní Evropě
 • europeizace národních států

Vysokoškolské vzdělání a diplom

 • 1995-1996: Central European University, Budapešť, Maďarsko, MA politické vědy
 • 1997-1998: Central European University, Budapešť, Maďarsko (studijní program nacionalismus)
 • 1996-1997: Katholieke Universiteit Leuven, Belgie, M. A. Evropská studi

Profesionální životopis

 • od roku 2000 do současnosti: odborný asistent Katedry politologie, Filozofická fakulta University Komenského v Bratislavě.
 • od roku 1999 do současnosti: asistent Centra evropských studií University Komenského v Bratislavě.

Realizované studijní pobyty

 • září – říjen 1999: European University Institute, Florence, Italy
 • červen - září 2000: Southern Illinois University, IL, USA: Fulbright Summer School on American Federalism
 • březen 2001 a březen 2002: Leicester University, UK září 2002: Political Parties Summer School, Keele University, UK

Hlavní publikace

 • “Exerting Influence on a Contentious Polity: The European Union's Democratic Conditionality and Political Change in Slovakia” in Antoaneta L. Dimitrova (ed.), Driven to change: The European Union's enlargement viewed from the East. Manchester: Manchester University Press, pp. 38-58, 2004, forthcoming, (with Darina Malová).
 • “EU Policies towards Slovakia: Carrots and Sticks of Political Conditionality” in Jacques Rupnik and Jan Zielonka (eds.), The Road to the European Union, Volume 1: The Czech and Slovak Republics. Manchester: Manchester University Press, 2003 (with Darina Malová).
 • “Stranícke rodiny a prípad Slovenska: Niekoľko teoretických poznámok”. Politologický časopis, roč. 10, č. 3, 2003, s 275-281.
 • “Organized Interests” in Miroslav Kollár a Grigorij Mesežnikov (eds.) Slovakia 2002: A Global Report on the State of Society. Bratislava: Institute for Public Affairs, 2003 (with Darina Malová). Slovak Political Parties before Elections 2002. Bratislava: Friedrich Ebbert Stiftung. 2002, 34 p. (also available on www.fes.sk)
 • ”External Influence on Domestic Development: The EU Political Conditionality and Democratic Revival in Slovakia,“ Slovak Foreign Policy Affairs, Vol.3, No. 1 (Spring 2002), pp. 48-60.
 • “Stabilizácia straníckych systémov v nových demokraciách”. In Soňa Szomolányi (ed.) Dve cesty k demokracii. Bratislava: Stimul. 2002, s. 83-103.
 • ”The Troubled Institutionalization of Parliamentary Democracy in Slovakia“ in Politicka misao. Croatian Political Science Review, Vol. 37, No.2 (2000), pp. 99-115 (with Darina Malová).
 • “Assessing the Elite Convergence Hypothesis a Year after the Slovak Elections of 1998” in Janina Frentzel-Zagórska and Jacek Wasilewski (eds.) The Second Generation of Democratic Elites in Central and Eastern Europe. Warsaw. Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences. 2000, pp. 91-105.    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction