http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english Prof. Andrzej Antoszewski

Vedoucí katedry politických systémů, Institut politologie Vratislavské univerzity.

Institute of Political Science of University of Wrocław, Koszarowa 3, Wrocław, Poland
email: andrzej@ks.k.pl
Andrzej Antoszewski

Odborné zaměření

 • místní správa
 • komparativní politika
 • demokratická tranzice ve střední a východní Evropě po roce 1989

Vysokoškolské vzdělání a diplom

  1972 – Vratislavská universita (právo)

Profesionální životopis

 • 1977 - Ph.D. Na Vratislavské univerzitě
 • 1985 – habilitace na Varšavské univerzitě
 • 1992 – Profesor Vratislavské univerzitě
 • 1983 – do současnosti: vedoucí katedry politických systémů na Institutu politologie Vratislavské univerzity
 • září 1996 - srpen 1999: ředitel Institutu politologie Vratislavské univerzity

Realizované studijní pobyty

 • 1991 - Universita v Leidenu (Nizozemí)
 • 1993 – Universita v Groeningenu (Nizozemí)
 • 1999 - Universita Sussex v Brightonu (Velká Británie)
 • 1999 – Universita v Petrohradu (Rusko)

Současná členství v odborných společnostech a redakcích

 • člen Politologického výboru Polské akademie věd
 • místopředseda Polské politologické asociace

Hlavní publikace

 • Erozja systemu politycznego PRL, Wrocław, 1992, pp. 200.
 • Systemy polityczne demokracji zachodnioeuropejskich (spolueditor R. Herbut), Wrocław, 1992, 300 pp.
 • Partie i system partyjny w Polsce. Pierwsza faza przejścia ku demokracji (spolueditoři: R. Herbut, W. Jednaka), Wrocław, 1993, pp. 170.
 • Ewolucja polskiego systemu politycznego po 1989 r. (editor a spoluautor), Wrocław, 1995, pp. 250.
 • Socjaldemokracja w Europie Zachodniej. Studium porównawcze (spolueditor R. Herbut), Wrocław, 1995, pp. 200.
 • Polish Reception of the Western Patterns of Political Competition, in:Polish Political Science Yearbook, 1995, vol. XXV, pp. 5-18.
 • Cultural Determinants of Electoral Behaviour in Postcommunist Poland, in: A. Jabłoński, G. Meyer (eds), The Political Culture of Poland in Transition, Wrocław 1996, University Press.
 • Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza (spolueditor R. Herbut), Wrocław 1997, pp. 400.
 • Demokracje Europy Środkowo - Wschodniej w perspektywie porównawczej , Wroclaw 1998, University Press, pp. 252 (spolueditor a spoluautor), ruská verze Doněck 2001.
 • Polityka w Polsce w latach dziewięćdziesiątych , Wroclaw 1998, University Press, pp. 236 (spolueditor a spoluautor).
 • Encyklopedia Politologii. Tom III, Partie i systemy partyjne , Kraków 1999, wyd. Zakamycze, pp. 355 (spolueditor a spoluautor).
 • Systemy polityczne współczesnego świata , Gdańsk 2001, Arche (spolueditor R. Herbut).
 • Demokratyzacja w III Rzeczyspopolitej, Wrocław 2002, University Press, (spolueditor a spoluautor).    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction