http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english Phdr. Tomáš Lebeda

Vědecký pracovník Sociologického ústavu Akademie věd České republiky.

Jilská 1, 110 00 Praha 1
tel: +420 222 221 663 email: lebeda@soc.cas.cz
Tomáš Lebeda

Odborné zaměření

 • volební studia
 • komparativní politologie

Vysokoškolské vzdělání a diplom

  Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (obor politologie).

Profesionální životopis

 • březen 2001 – prosinec 2002: odborný pracovník Sociologického ústavu Akademie věd České republiky.
 • říjen 2001 – dosud: postgraduální student na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.
 • leden 2003 – dosud: vědecký pracovník Sociologického ústavu Akademie věd České republiky.
 • únor 2003 – dosud: asistent Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Realizované projekty a granty

 • 2001 – 2003: Volební reformy, stranické systémy: připravované české změny v mezinárodním srovnání. Grantová agentura České republiky (participace na projektu).
 • 2002 – 2004: Kvalita výzkumů volebních preferencí. Grantová agentura České republiky (participace na projektu).
 • 2003 – 2005: Teorie reálné kvóty, alternativní přístup k měření proporcionality volebních formulí poměrných systémů. Grantová agentura České republiky (vedení projektu).

Hlavní publikace

 • Lebeda, Tomáš (2003). "Průzkumy volebních preferencí před volbami do Sněmovny 2003", Politologický časopis Vol 10, No 1, 22-37.
 • Lebeda, Tomáš (2003). "Vybrané dopady volební reformy", in Linek, Lukáš a kol. (eds.) Volby do Poslanecké sněmovny 2002,Praha: Sociologický ústav AV ČR, str. 141-151.
 • Rendlová, Eliška, Lebeda, Tomáš (2002). Výzkumy veřejného mínění - teoretické souvislosti a praktická aplikace, Sociologické texty SoÚ AV ČR, Praha.
 • Lebeda, Tomáš (2001). "Nové krajské uspořádání a český stranický systém, otazníky nad budoucím vývojem", Ergo, No 2.
 • Lebeda, Tomáš (2001). "Hlavní proměnné poměrných volebních systémů", Sociologický časopis, Vol 37, No 4, 425-448.
 • Lebeda, Tomáš (2001). "Přirozený práh poměrných systémů, teorie a realita", Politologický časopis, No 2, 134-149.
 • Lebeda, Tomáš (2000). "Přiblížení vybraných aspektů reformy volebního systému", Politologický časopis, No 3, 242-258.
 • Lebeda, Tomáš (2000). "Possibilities for Modifying the System of Proportional Representation Aimed at Stabilising the Executive in the ČR". Czech Sociological Review, Vol 8, No1, 49-68.
 • Lebeda, Tomáš (1999). "Vládní stabilita v České republice a volební systém poměrného zastoupení II", Politologický časopis, No 2, 146-161.
 • Lebeda, Tomáš (1998). "Vládní stabilita v České republice a volební systém poměrného zastoupení", Politologický časopis, No 2, 115-136.    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction