http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english Pavel Šaradín, Ph.D.

Křížkovského 12, 771 80, Olomouc
tel: +420 585633303 email: pavel.saradin@centrum.cz
Pavel Šaradín

Odborné zaměření

 • Politické a stranické systémy České republiky, Slovenska a Slovinska
 • Politické ideologie
 • Dějiny politických teorií

Vysokoškolské vzdělání a diplom

  Filozofická fakulta (obory filozofie a politologie) Univerzity Palackého v Olomouci (1995).

Profesionální životopis

 • 1995 – 1998: nakladatelský redaktor
 • 1995 – 1998: postgraduální student na katedře filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého
 • 1998 – dosud: odborný asistent na katedře politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého

Realizované projekty a granty

 • 1999: Politické elity ve střední Evropě a zahraniční politika (grant Ministerstva zahraničních věcí ČR).
 • 1999: Volby 1998.Analýza volebních programů. (Vnitřní grant FF UP).
 • 2000: Proměny pojmu ideologie. (Grant UP v Olomouci).
 • 2002 – 2004: Regionální aspekty formování politických systému ČR a SR (Grantová agentura České republiky).
 • 2003 – 2004 Financování politických stran ve střední Evropě (Grantová agentura Akademie věd České republiky).

Realizované studijní pobyty

 • červenec 1997: Letní škola slovanských studií, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovinsko.
 • leden 1998: Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Slovinsko.
 • listopad 1998: Birkbeck College, University of London, Velká Británie.
 • září 1999: Birkbeck College, University of London, Velká Británie.
 • listopad 2003: Library of London School of Economics and Political Science, Velká Británie.

Hlavní publikace

 • Šaradín, P.(ed.): Volby 1998 (analýza politických programů), Brno: Doplněk 2000.
 • Šaradín, P.: Historické proměny pojmu ideologie, Brno: CDK 2001.
 • Šaradín, P., Šulák, T.: Krajské volby 2001. Olomoucký kraj, Olomouc: VUP 2001.
 • Šaradín, P. (ed.): Volby 2002, Olomouc: Periplum 2002.
 • Šaradín, P. (ed.): Desetiletí, Olomouc: Periplum 2003.    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction