http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english Damjan Lajh

Student postgraduálního studia na Fakultě sociálních věd Lublaňské univerzity (Slovinsko) a výzkumný pracovník Centra pro politický výzkum na téže fakultě.

Kardeljeva ploscad 5, 1000 Lublaň, Slovinsko
email: damjan.lajh@uni-lj.si
Damjan Lajh

Odborné zaměření

 • demokratická tranzice a ústavní vývoj v post-jugoslávských státech
 • europeizace (europeizace národních politických institucí, europeizace slovinských politických stran)
 • regionální politika EU
 • implementace
 • víceúrovňové vládnutí
 • politické sítě

Vysokoškolské vzdělání a diplom

  Fakulta sociálních věd, Lublaňské univerzity (2000)

Hlavní publikace

 • Lajh, Damjan (2002): Stability Pact: Slovenia – NGO’s. Peace Institute, Ljubljana,
 • Fink Hafner, Danica and Damjan Lajh, eds. (2002): Analiza politik [Policy Analysis], Faculty of Social Sciences, Ljubljana.
 • Fink Hafner, Danica and Damjan Lajh (2003): Managing Europe from Home: the Europeanisation of the Slovenian Core Executive. Faculty of Social Sciences, Ljubljana.
 • Lajh, Damjan and Danica Fink-Hafner (2002): Institucionalno prilagajanje slovenske izvršilne oblasti povezovanju Slovenije z ES/EU: mednarodno primerjalni pogled [Institutional Adjustment of the Slovenian Executive Power in the Context of Slovenian Cooperation with EC/EU: International Comparative View]. Teorija in praksa, 39(6), 970-99.
 • Balut, Aleš, Ladislav Cabada and Damjan Lajh (2003): Národní otázka v druhé Jugoslávii - rozpor mezi normativní úpravou a politickou realitou [National Question in the Second Yugoslavia: the Difference between Normative Regulation and Political Reality]. Politologický časopis, 10(2), 115-31.
 • Lajh, Damjan and Alenka Krašovec (2003): Referendum briefing no 3. The Slovenian EU (and NATO) accession referendum(s). Sussex: Royal Institute of International Affairs: Opposing Europe Research Network.
 • Lajh, Damjan (2001): Komparativni vidik ustavnih izbir in proces konsolidacije demokracije v postjugoslovanskem prostoru [Comparative Aspect of Constitutional Choices and the Process of Democratic Consolidation in Post-Yugoslav Territory]. In: Fink-Hafner, Danica and Miro Haček (eds.). Demokratični prehodi II: Slovenija v primerjavi z drugimi nekdanjimi jugoslovanskimi republikami. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 52-77.
 • Lajh, Damjan (2002): Vloga in položaj šefa države v socialistični Jugoslaviji in v državah, nastalih na ozemlju nekdanje Jugoslavije [The Role and Function of the Head of State in Socialist Yugoslavia and in those States that Emerged in the Territory of Former Yugoslavia]. In: Fink-Hafner, Danica and Tomaž Boh (eds.). Predsedniške volitve 2002. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 97-115.    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction