http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

odborný asistent Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
odborný pracovník Institutu pro srovnávací politologický výzkum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně


FSS MU, Joštova 10, 602 00 Brno
tel: +420 549 493 019 email: balik@fss.muni.cz
Stanislav Balík

Odborné zaměření

 • moderní česká politika
 • komunální politika
 • nedemokratické režimy

Vysokoškolské vzdělání a diplom

 • 2004 – Ph.D. Obor: politologie, FSS MU
 • 2001 - PhDr. Obor: politologie (česká politika), FSS MU
 • 2001 - Mgr. Obor: historie - politologie, FF MU, FSS MU

Profesionální životopis

 • leden 2005 – dosud: odborný asistent, Katedra politologie, FSS MU
 • leden 2005 – dosud: odborný pracovník Institutu pro srovnávací politologický výzkum FSS MU
 • září 2003 – dosud: výkonný ředitel, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno
 • září 2002 – prosinec 2004: asistent, Katedra politologie, FSS MU
 • září 2001 – srpen 2003: odborný pracovník, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno
 • srpen 2001 – září 2002: interní postgraduální student, Katedra politologie, FSS MU
 • červen 2001 – srpen 2002: odborný asistent Katedry sociálních věd, Fakulta velitelská a štábní Vojenská akademie v Brně

Realizované studijní pobyty

 • Institut für Politikwissenschaft, Westfälische Wilhelms-Universität Münster (listopad 2001 - leden 2002)

Hlavní publikace

 • Balík, S. – Fiala, P. – Mikš, F. (eds.) (2004): Perspektivy Evropské unie. Konzervativně-liberální pohledy na aktuální otázky evropské politiky. Brno: CDK.
 • Balík, S. – Kubát, M. (2004): Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů: Praha: Dokořán.
 • Balík, S. (ed.) (2003): Komunální volby v České republice v roce 2002. Brno: MPÚ MU.
 • Balík, S. – Hloušek, V. – Holzer, J. – Šedo, J.: Politický systém českých zemí 1848-1989. Brno: MPÚ MU.
 • Balík, S. (2000): Miloval jsem okrasu domu Tvého. Bludovský monstrproces 1950-1952. Brno: CDK.    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction