http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english PhDr. Michal Kubát

Asistent na Katedře ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd University Karlovy v Praze a na katedře sociologie a politologie Fakulty humanitních studií Západočeské university v Plzni.

email: majkkubat@hotmail.com
Michal Kubát

Odborné zaměření

  • Politické systémy středovýchodní Evropy

Vysokoškolské vzdělání a diplom

  • Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (obor politologie).

Hlavní publikace

  • Kubát, M.: Politika v Polsku po roce 1989. Karolinum, Praha 2000.
  • Kubát, M.: Postkomunismus a demokracie. Dokořán, Praha 2003.
  • Cabada, L., Kubát. M. (eds.): Úvod do studia politické vědy. Eurolex Bohemia, Praha 2002.    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction