http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english Mgr. Libor Svoboda

Odborný asistent katedry společenských věd Vojenské akademie v Brně

email: liborsvoboda@hotmail.com
 

Odborné zaměření

  • Politické systémy zemí středovýchodní a východní Evropy.
  • Soudobé dějiny a kultura zemí středovýchodní a východní Evropy

Vysokoškolské vzdělání a diplom

  • FF MU v Brně (obory historie - etnologie) ukončil v září 1999    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction