http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english Petr Suchý, Ph.D.

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně

FSS MU, Gorkého 7, 602 00 Brno
tel: +420 541 615 127, fax: +420 541 615 100 email: psuchy@fss.muni.cz
Petr Suchý

Oblasti výzkumu

  • Zahraniční politika USA
  • Mezinárodní organizace
  • Blízký Východ 1945-99

Vysokoškolské vzdělání a diplom

  • Fakulta sociálních studií (obor politologie) Masarykovy univerzity v Brně

Profesionální životopis

  • červen 1998: ukočil studium politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
  • červenec 1998 - 2003: postgraduální student katedry politologie FSS MU Brno    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction