http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english Věra Stojarová

Věra Stojarová

Odborné zaměření

  • Soudobé dějiny Evropy
  • Politické systémy jihovýchodní Evropy

Vysokoškolské vzdělání a diplom

  • Filosofická fakulta Univerzity Palackéhov Olomouci (obor evropská studia-politologie) (2002)

Profesionální životopis

  • přítomnost - postgraduální studentka katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně

Realizované studijní pobyty

  • Haagse Hogeschool, Den Hague, Netherlands (podzim 1999)    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction