http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english Eva Sobotka, M.A.

Postgraduální studentka na Katedře mezinárodních vztahů a politiky, Univerzita Lancaster, Velká Británie

email: eva_sobotka@yahoo.com
 

Oblasti výzkumu

 • teorie mezinárodních vztahů
 • teorie vyjednávání a řešení konfliktů
 • lidská práva
 • práva menšin
 • politika vůči národnostním menšinám ve Střední a Východní Evropě
 • regionální konflikty: Severní Irsko, Střední východ, Jižní Afrika

Vysokoškolské vzdělání a diplom

 • Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (bakalářské studium)
 • Středoevropská univerzita, Budapešť (magisterské studium)

Profesionální životopis

 • 1997 - 1998: aktivistka Helsinského občanského sdružení (Romská sekce)
 • 1998 - 1999: novinářka (Romano Hangos)
 • 1999: získala magisterský titul na Středoevropské univerzitě v Budapešti
 • 1999 - dosud: postgraduální studentka na Katedře mezinárodních vztahů a politiky na Lancaster University ve Velké Británii

Realizované projekty a granty

 • Centrum pro studium konfliktu, Universita of Ulster, výzkum lokálního vyjednávání mezi protestanty a katolíky (1998)
 • Komparativní výzkum mírových procesů v Severním Irsku, Jižní Africe a Středním východě (1998)
 • Formování narodních menšinových politik vůči Romům ve Střední a Východní Evropě po roce 1989 (1999 - doposud)
 • Komparativní výzkum právních rámců menšinových politik v České republice, Polsku, Maďarsku a Slovensku (2000)
 • Situace bydlení Romů v Ostravě - Dolním Hrušově (2000)
 • Výzkum situace Romských dětí v Maďarsku v oblastech vzdělání, zdraví, bydlení a rasové disriminace pro publikaci UNICEF 'Prava dítěte' (2000)
 • Výzkum situace Romů v České republice pro zprávu EUAP (Červenec - Říjen 2000)    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction