http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english Phdr. Vít Hloušek, Ph.D.

Člen Redakční rady časopisu Středoevropské politické studie
Odborný asistent na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
Zástupce ředitele Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity


FSS MU, Joštova 10, 602 00 Brno
email: hlousek@fss.muni.cz
Vít Hloušek

Odborné zaměření

 • politické systémy evropských států
 • stranické systémy evropských států
 • moderní evropské politické dějiny
 • dějiny mezinárodních vztahů
 • utváření moderní politiky v Evropě

Vysokoškolské vzdělání a diplom

 • 2003: PhDr. & Ph.D. v oboru politologie
 • 2000-2003: interní postgraduální student na Katedře politologie FSS MU
 • 2000: Mgr. v oborech historie a politologie, FSS MU
 • 1995-2000: student historie a politologie na FF a FSS MU

Profesionální životopis

 • leden 2005 dosud: odborný asistent Institutu pro srovnávací politologický výzkum FSS MU
 • září 2004 dosud: zástupce ředitele Mezinárodního politologického ústavu MU
 • září 2003 dosud: odborný asistent Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU
 • září 2002 - srpen 2003: asistent Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU
 • leden 2002 - srpen 2004: odborný pracovník Mezinárodního politologického ústavu MU

Realizované projekty a granty

 • 2004-2009: člen řešitelského týmu projektu MPSV Č· R "Političtí aktéři v procesu evropeizace a internacionalizace politického prostoru ČR"
 • 2002-2004: spoluřešitel grantového projektu "Interdisciplinární pojetí demokracie" (Vzdělávací nadace Jana Husa
 • 1997-1999: mezioborový studentský program "Integrace ve střední Evropě" (Open Society Fund, Praha)

Realizované studijní pobyty

 • červenec 2003: Východní letní škola, Varšavská univerzita
 • listopad 2002: Institut politologie, Universita Wroclaw
 • listopad 2001: Institut politologie, Universita Wroclaw
 • únor 2001: Národní akademie věd Ukrajiny, Lviv
 • srpen 1998: Konrad-Adenauer-Stiftung, Bonn

Současná členství v odborných společnostech a redakcích

 • leden 2004 dosud: člen redakční rady Středoevropských politických studií
 • září 2003 dosud: člen Výboru České společ· nosti pro politické vědy
 • září 2003 dosud: člen redakční rady Politologické revue

Hlavní publikace

 • Hloušek, Vít. Austrian Social Democracy - Tradition and Adaptation to Changed Role on the Threshold of the Third Millenium. In Kopeček, Lubomír. Trajectories of the Left. Social Democratic and (Ex-)Communist Parties in Contemporary Europe: Between Past and Future. 1. vyd. Brno : CDK a ISPO, 2005, ISBN 80-7325-078-0. od s. 29-57, 29 s.
 • Strmiska, Maxmilián - Hloušek, Vít - Kopeček, Lubomír - Chytilek, Roman. Politické strany moderní Evropy. Analýza stranicko-politických systémů. 1. vyd. Praha : Portál, 2005. 727 s. Politologie. ISBN 80-7367-038-0.
 • Hloušek, Vít - Kopeček, Lubomír. Konfliktní demokracie. Moderní masová politika ve střední Evropě. 1. vyd. Brno : Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2004. 224 s. Ediční řada Monografie, svazek č. 10. ISBN 80-210-3449-1.
 • Hloušek, Vít - Sychra, Zdeněk. (eds.): Rakousko v evropské a středoevropské politice. 1. vyd. Brno : Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2004. 125 s. Studie, svazek č. 32. ISBN 80-210-3589-7.
 • Fiala, Petr - Hloušek, Vít. System partyjny Republiki Czeskiej. Andrzej Antoszewski, Petr Fiala, Ryszard Herbut; Jacek Sroka (reds.). In Partie i systemy partyjne Europy Środkowej. 1. vyd. Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2003. od s. 15-62, 48 s. Acta Universitatis Wratislaviensis No 2573. ISBN 83-229-2425-9.
 • Balík, Stanislav - Hloušek, Vít - Holzer, Jan - Šedo, Jakub. Politický systém českých zemí 1848-1989. 1. vyd. Brno : Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. 180 s. Monografie, svazek č. 9. ISBN 80-210-3307-X.
 • Hloušek, Vít - Kopeček, Lubomír. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno : Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. 379 s. Sborníky, svazek č.16. ISBN 80-210-3195-6.
 • Kopeček, Lubomír - Hloušek, Vít. Rudí a růžoví. Transformace komunistických stran. 1. vyd. Brno : Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002. ISBN 80-210-2990-0.
 • Hloušek, Vít. Konfliktní linie v "postkomunistických" systémech politických stran. Politologický časopis, Brno : Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3247, 2000, VII, 4s. 373-395.    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction