http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english Judr. et Mgr. Ivo Pospíšil ml.

MPÚ MU, Gorkého 7, 602 00 Brno
tel: +420 541 615 280, fax: +420 541 615 277 email: ipospisi@fss.muni.cz
Ivo Pospíšil ml.

Odborné zaměření

  • Politický vývoj Pobaltí
  • Politické systémy pobaltských zemí
  • Postavení národnostních menšin v Evropě

Vysokoškolské vzdělání a diplom

  • Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction