http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english Jonathan Olsen, Ph.D.

Odborný asistent politologie na univerzitě ve Wisconsinu-Parkside (USA)

email: Jonathan.Olsen@uwp.edu
Jonathan Olsen

Odborné zaměření

  • Postkomunistická studia (zvláště východní Německo)
  • Nacionalismus
  • Politický extremismus

Hlavní publikace

  • Olsen, J. (1999): Nature and Nationalism, St. Martin's Press, New York    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction