http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english Mgr. et Mgr. Olga Kubová

Asistentka soudce Nejvyššího soudu České republiky

Nejvyšší soud České republiky, Burešova 20, 657 37 Brno
email: olga.kubova@nsoud.cz
Olga Kubová

Odborné zaměření

  • pracovní právo
  • rovné příležitosti mužů a žen v právu ES a ČR
  • politický systém Ukrajiny

Vysokoškolské vzdělání a diplom

  • Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (1998)
  • Fakulta sociálních studií (obor politologie) Masarykovy univerzity v Brně (2001)    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction