http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.

odborný asistent na Katedře antropologických a historických věd Fakulty filozofické ZČU v Plzni

 • vědecký pracovník na Ústavu Blízkého východu a Afriky Filozofické fakulty UK v Praze

  V Bezinkách 9, 32600 Plzeň
  tel: +420 608 361 605 email: nvgogol@seznam.cz
 •  

  Oblasti výzkumu

   afrikanistika, zejm. moderní a současné dějiny Etiopie a ohniska napětí v subsaharské Africe

  Hlavní publikace

   Záhořík, J. - Etiopie v letech 1923-1935. Cesta k italské invazi (Praha: Karolinum, 2009)      ISSN 1212-7817

  Recenzovaný on-line časopis
  vydává Mezinárodní politologický
  ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

  A peer-reviewed on-line journal
  issued by the International Institute
  of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

      Ročník XVII / Volume XVII (2015)
  Archiv/Archive...   
      Hledání / Search
    
      Adresa / Address
      Partneři / Partnership

      Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
   
  WEBaction