http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english doc. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.

Předseda redakční rady Středoevropských politických studií
Docent Katedry politologie
Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno
Vědecký pracovník Institutu pro srovnávací politologický výzkum,
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerz


FSS MU, Joštova 10, 602 00 Brno
tel: +420 549 494 090 email: holzer@fss.muni.cz
Jan Holzer

Odborné zaměření

 • politický systém Ruské federace
 • teorie nedemokratických a hybridních režimů
 • komparativní areálová a tranzitologická studia: politické systémy zemí střední a východní Evropy a postsovětských republik
 • česká politická věda - postavení v akademickém a vědeckém kontextu
 • moderní česká politika: instituce, aktéři a doktrinální strategie

Oblasti výzkumu

 • obecná politologie a politologická propedeutika
 • geneze politického systému českých zemí
 • sociálně-politické doktríny
 • politický systém Ruska

Vysokoškolské vzdělání a diplom

 • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (obory historie - ruský jazyk a literatura)

Profesionální životopis

 • od března 2004 dosud: docent, Katedra politologie, Fakulta sociálních studií MU, Brno
 • od února 2004 dosud: proděkan pro studium, Fakulta sociálních studií MU, Brno
 • září 2000 - únor 2002: proděkan pro zahraniční styky, Fakulta sociálních studií MU, Brno
 • leden 1998 - únor 2004: odborný asistent, Katedra politologie, Fakulta sociálních studií MU, Brno
 • září 1996 - prosinec 1997: odborný asistent, Katedra politologie, Filosofická fakulta MU, Brno
 • hostující přednášející: Katedra politologických studií, Fakulta politologických studií, Wysza Szkola Biznesu - National Louis University, Nowy Sacz (Polsko); Ústav veřejné správy a regionální politiky Filosoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě; Katedra politologie a evropských studií, Filozofická fakulta, Univerzita Konstantina Filosofa v Nitře (Slovensko); Katedra politologie a evropských studií, Filosofická fakulta UP v Olomouci

Realizované projekty a granty

 • Evropská filologicko-areálová studia - Vzdělávací nadace Jana Husa, 2005, spoluřešitel
 • Nedemokratické režimy v postkomunistickém areálu - Grantová agentura ČR, 2004-2006, řešitel
 • Rozvojový program celoživotního vzdělávání Katedry politologie FSS MU v Brně - MŠMT ČR, 2003, řešitel
 • Slovník středoevropských a východoevropských politických a sociálních slov a jejich významů (Groupe de recherche ”Dictionnaire des notions politiques et sociales des pays d’europe centrale et orientale”) - Univerzita Nancy 2, 2001-2005, člen řešitelského týmu
 • Bezpečnostní politika Ruské federace - vnitřní grant Ústavu strategických studií Vojenské akademie, Brno, 2001, řešitel Stranicko-politický systém Ruské federace - Grantová agentura ČR, 1999-2001, řešitel
 • Komparativní genologie - Vzdělávací nadace Jana Husa, 1997-1999, spoluřešitel

Realizované studijní pobyty

 • květen a červen 2003 - Moskevská Lomonosovova Státní universita, Fakulta řízení státu a sociálních výzkumů, Katedra politologie (Rusko)
 • listopad 2001 - Universita Műnster (SRN)
 • červen 2001; červen 2000 - Universita Adama Mickiewicze Poznaň, Katedra politologie a žurnalistiky (Polsko)
 • září 2000; září 1999 - Moskevská Lomonosovova Státní universita (Rusko)
 • červen a červenec 1999 - Varšavská universita, Centrum pro východoevropská studia, Letní škola východoevropských studií (Polsko)
 • říjen 1998 - Universita Kodaň (Dánsko) říjen 1997 - Universita Marie Curie-Sklodowské Lublin, Katedra politologie a žurnalistiky (Polsko)

Současná členství v odborných společnostech a redakcích

 • od ledna 2006: člen International Political Science Association (IPSA)
 • od září 2005: zástupce Masarykovy univerzity v E.MA Directors European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC, Benátky, Itálie)
 • od ledna 2005: člen vědecké rady Institutu pro srovnávací politologický výzkum - Fakulta sociálních studií MU, Brno
 • od května 2004: člen vědecké rady Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno od října 2003: za Českou republiku člen Rady Středoevropské asociace politických věd (CEPSA)
 • leden 1997 - leden 2003: výkonný redaktor časopisu Politika v České republice (MPÚ MU, Brno)    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction