http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english Mgr. Radim Gonda

Postgraduální student na katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy university v Brně

FSS MU, Gorkého 7, 602 00 Brno
tel: +420 541 615 122 email: gonda@fss.muni.cz
Radim Gonda

Odborné zaměření

  • Politická levice
  • Politický systém Slovenska

Vysokoškolské vzdělání a diplom

  • Filosofická fakulta (obor historie) a Fakultě sociálních studií (obor politologie) Masarykovy university v Brně    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction