http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english Libor Frank

Člen redakční rady Středoevropských politických studií
Vedoucí skupiny politických a sociálních studií Ústavu strategických studií Univerzity obrany


ÚSS UO Brno, Kounicova 44, 612 00 Brno
tel: +420 973 442 993 email: libor.frank@unob.cz
Libor Frank

Odborné zaměření

 • Bezpečnostní politika České republiky
 • Analýza a predikce hrozeb a rizik
 • Analýza a predikce vývoje bezpečnostní prostředí

Vysokoškolské vzdělání a diplom

 • Fakulta sociálních studií (obor politologie) Masarykovy univerzity v Brně (1999)

Profesionální životopis

 • listopad 1998 - leden 1999: výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci ČR červen 1999: ukončil studium politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
 • červenec 1999 - dosud: postgraduální student katedry politologie FSS MU Brno
 • říjen 1999 - únor 2000: odborný asistent katedry společenských věd Vojenské akademie v Brně
 • únor 2000 - srpen 2001: odborný asistent Ústavu strategických studií Vojenské akademie v Brně
 • srpen 2001 - dosud: vedoucí skupiny politických a sociálních studií Ústavu strategických studií Univerzity obrany

Realizované projekty a granty

 • účastník Mezioborového studentského programu - Open Society Fund Praha (HESP), 1997 - 1999
 • Obranný průmysl ČR a v dokumentech strategického významu (součást Projektu obranného výzkumu Schopnosti obranného průmyslu ČR a jeho možný podíl na zabezpečení budoucích potřeb obrany státu - MPO ČR, 2001) - spoluřešitel
 • Politická podpora obrannému průmyslu v České republice (součást Projektu obranného výzkumu Schopnosti obranného průmyslu ČR a jeho možný podíl na zabezpečení budoucích potřeb obrany státu - MPO ČR, 2001) - spoluřešitel
 • Perspektivy bezpečnostní situace a politického vývoje států střední a východní Evropy do roku 2015 (2025) (součást projektu Perspektivy vývoje bezpečnostní situace, vojenství a obranných systémů do roku 2015 s výhledem do roku 2025 - MO ČR, 2002-4) - spoluřešitel
 • Trendy vývoje bezpečnostního prostředí České republiky a jeho vliv na obranyschopnost ČR (projekt trendových analýz - OIROS MO ČR, 2004) - spoluřešitel
 • Trendy vývoje obranné politiky států srovnatelných s Českou republikou (projekt trendových analýz - OIROS MO ČR, 2004) - spoluřešitel

Realizované studijní pobyty

 • říjen 2001 - Senior Course on Conflict Management, Univerzita v Uppsale, Švédsko
 • listopad 2001 - Senior Course on Public International Law, Švédská národní univerzita obrany, Stockholm, Švédsko
 • duben 2003 - odborná stáž na Sekci strategického plánování Ministerstva obrany České republiky, Praha (Česká republika)
 • duben 2004 - Czech Opinion Makers Visit to NATO and SHAPE, Brusel, Mons (Belgie) European Security and Defence College: European Security and Defence Policy Pilot High Level Course 2004/2005:
 • září 2004 - Bundesakademie für Sicherheitspolitik (BAKS), Berlín (Německo)
 • listopad 2004 - Institut des Hautes Études de Défense Nationale (IHEDN), Paříž (Francie)
 • prosinec 2004 - Netherlands Defence College (IDL), Haag (Nizozemí)
 • leden 2005 - Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), Madrid (Španělsko)
 • březen 2005 - Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI), Řím (Itálie)

Současná členství v odborných společnostech a redakcích

 • Individuální člen PfP Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes
 • Člen České společnosti pro politické vědy
 • Člen redakční rady internetového časopisu "Středoevropské politické studie"
 • Člen redakční rady časopisu „Obrana a strategie“
 • Předseda Oborové rady Interního grémia oborových rad (IGOR) ÚSS UO
 • Člen týmu Střediska bezpečnostní politiky Centra pro ekonomické a sociální strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Hlavní publikace

 • FRANK, Libor. Náboženské strany ve Státě Izrael. In STRMISKA, Maxmilián (ed.). Politické strany a stranické systémy v mimoevropských zemích I. Brno : Mezinárodní politologický ústav MU, 1998, s. 8-25. ISBN 80-210-1901-8.
 • FRANK, Libor. Náboženské strany ve Státě Izrael. In STRMISKA, Maxmilián (ed.). Politické strany a stranické systémy v mimoevropských zemích II. Brno : Mezinárodní politologický ústav MU, 1998, s. 29-44. ISBN 80-210-1901-8.
 • FRANK, Libor: Prezidentství v České republice. 1. vyd. Brno : Vojenská akademie v Brně, 2000. 115 s. ISBN není.
 • FRANK, Libor. Schmidt, M., Tóth, G. L.: Transition with contradictions - The case of Hungary 1990-98. Středoevropské politické studie [online]. 2000, roč. 2, č. 4 [cit. 2000-12-22]. Dostupný na WWW: . ISSN 1212-7817.
 • FRANK, Libor; KŘÍŽ, Zdeněk. OBSE, RE a mezinárodní soudní instituce. Česká atlantická komise, AVIS 2000.
 • FRANK, Libor. Hrozby a rizika pro bezpečnost České republiky. In JANOŠEC, Josef (ed.). Východiska pro výstavbu ozbrojených sil ČR. Brno : Ústav strategických studií VA, 2000, s. 11-17. ISBN není.
 • FRANK, Libor; JANOŠEC, Josef: Předpokládané vnější bezpečnostní prostředí České republiky do roku 2015. Vojenské rozhledy, 2001, roč. 10, č. 3, s. 3-16.
 • FRANK, Libor: Obranný průmysl ČR z pohledu politických stran (součást Projektu obranného výzkumu Schopnosti obranného průmyslu ČR a jeho možný podíl na zabezpečení budoucích potřeb obrany státu - MOP ČR, 2001), 20 s.
 • FRANK, Libor: Obranný průmysl v dokumentech strategického významu (součást Projektu obranného výzkumu Schopnosti obranného průmyslu ČR a jeho možný podíl na zabezpečení budoucích potřeb obrany státu - MOP ČR, 2001), 30 s.
 • FRANK, L. Názory vybraných českých parlamentních politických stran na profesionalizaci ozbrojených sil České republiky. Obrana a strategie, 2001, roč. 1, č. 1, s. 47-74.
 • FRANK, Libor. Možnosti dalšího rozšíření NATO. NATOAKTUAL.CZ [online]. 2002, [cit. 2002-04-22]. Dostupný na WWW: .
 • FRANK, Libor. F-16, Mirage, Mig a nebo Gripen?. NATOAKTUAL.CZ [online]. 2002, [cit. 2002-05-02]. Dostupný na WWW: .
 • FRANK, Libor. Využití informačních a komunikačních technologií v politickém procesu a on-line volební systémy. Parlamentní zpravodaj, 2002, roč. 8, č. 5, s. 27-29.
 • FRANK, Libor. Pojmy centrum a periferie v teorii Steina Rokkana a relevance jejich vymezení ve věku informačních technologií. Středoevropské politické studie [online]. 2002, roč. 4, č. 2-3 [cit. 2002-07-10]. Dostupný na WWW: . ISSN 1212-7817.
 • FRANK, L. Obranná politika v programech hlavních politických stran před volbami do PS PČR v roce 2002. Obrana a strategie, 2002, roč. 2, č. 1, s. 53-62.
 • FRANK, Libor: Politická podpora domácího obranného průmyslu. Sborník příspěvků z 2. mezinárodní konference For Army 2002 [CD-ROM]. Brno : Ústav strategických studií Vojenské akademie v Brně, 2002.
 • FRANK, Libor. Bezpečnostní prostředí. In ZEMAN, Petr (ed.). Česká bezpečnostní terminologie. Brno : Mezinárodní politologický ústav MU a Ústav strategických studií VA Brno, 2002, s. 35-40. ISBN 80-210-3037-2.
 • FRANK, Libor. Bezpečnostní komunita. In ZEMAN, Petr (ed.). Česká bezpečnostní terminologie. Brno : Mezinárodní politologický ústav MU a Ústav strategických studií VA Brno, 2002, s. 41-43. ISBN 80-210-3037-2.
 • FRANK, Libor. Bezpečnostní politika. In ZEMAN, Petr (ed.). Česká bezpečnostní terminologie. Brno : Mezinárodní politologický ústav MU a Ústav strategických studií VA Brno, 2002, s. 134-140. ISBN 80-210-3037-2.
 • FRANK, Libor. Obranná prostředí. In ZEMAN, Petr (ed.). Česká bezpečnostní terminologie. Brno : Mezinárodní politologický ústav MU a Ústav strategických studií VA Brno, 2002, s. 141-144. ISBN 80-210-3037-2.
 • FRANK, Libor. Vojenská politika. In ZEMAN, Petr (ed.). Česká bezpečnostní terminologie. Brno : Mezinárodní politologický ústav MU a Ústav strategických studií VA Brno, 2002, s. 145-147. ISBN 80-210-3037-2.
 • FRANK, Libor. Předzvěst rozsáhlé operace? NATOAKTUAL.CZ [online]. 2003, [cit. 2003-03-21]. Dostupný na WWW: .
 • FRANK, Libor. Boj o Bagdád bude tvrdý. NATOAKTUAL.CZ [online]. 2003, [cit. 2003-04-04]. Dostupný na WWW: .
 • FRANK, Libor. V Bagdádu platí ostražitost. NATOAKTUAL.CZ [online]. 2003, [cit. 2003-10-04]. Dostupný na WWW: .
 • FRANK, Libor . Srovnávací analýza vybraných pojmů bezpečnostní terminologie. Vojenské rozhledy, 2003, roč. 12, č. 3, s. 64-70.
 • FRANK, Libor. Reforma reformy. NATOAKTUAL.CZ [online]. 2003, [cit. 2003-12-06]. Dostupný na WWW: .
 • FRANK, Libor. Bezpečnostní prostředí České republiky, Obrana a strategie, 2003, roč. 2, č. 1, s. 7-14.
 • FRANK, Libor. Institutional and Documentary Framework of the Czech Security Policy. Středoevropské politické studie [online]. 2003, roč. 5, č. 2-3. [cit. 2003-17-07]. Dostupný na WWW: http://www.iips.cz/seps/clanek.php?ID=161. ISSN 1212-7817.
 • FRANK, Libor. Kde jsou hranice akceschopnosti? NATOAKTUAL.CZ [online]. 2003, [cit. 2003-04-07]. Dostupný na WWW: .
 • FRANK, Libor; ONDŘEJKA, Jan. Trendy vývoje bezpečnostního prostředí České republiky a jeho vliv na obranyschopnost ČR.. Brno : Ústav strategických studií Vojenské akademie v Brně, 2003. 46 s.
 • FRANK, Libor; STOJAR, Richard. Trendy vývoje obranné politiky států srovnatelných s Českou republikou. Brno : Ústav strategických studií Vojenské akademie v Brně, 2003. 26 s.
 • FRANK, Libor. Trendy ve vývoji bezpečnostního prostředí České republiky. In WAISOVÁ, Šárka (ed.). Bezpečnost a strategie: Východiska - Stav - Perspektivy. Dobrá Voda : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2003, s. 98-113. ISBN 80-86473-46-5.
 • FRANK, Libor. Náročné úkoly zvládneme. NATOAKTUAL.CZ [online]. 2003, [cit. 2003-12-12]. Dostupný na WWW: .
 • FRANK, Libor, KHOL, Radek. Evropské bezpečnostní struktury, Obrana a strategie, 2003, roč. 3, č. 2, s. 17-27.
 • FRANK, Libor. Česko má v NATO dobrou pověst. IDNES.CZ [online]. 2004, [cit. 2003-04-15]. Dostupný na WWW: .
 • FRANK, Libor; ONDŘEJKA, Jan, STOJAR, Richard. Perspektivy bezpečnostní situace a politického vývoje států střední a východní Evropy do roku 2015 (2025). Brno : Ústav strategických studií Vojenské akademie v Brně, 2004. 139 s.
 • FRANK, Libor: Perspektivy bezpečnostní situace a politického vývoje států střední a východní Evropy do roku 2015 (2025) - separát. Sborník příspěvků z konference „Perspektivy“ [CD-ROM]. Brno : Ústav strategických studií Vojenské akademie v Brně, 2004.
 • FRANK, Libor. Španělé nastartovali krizi v koalici. IDNES.CZ [online]. 2004, [cit. 2003-05-05]. Dostupný na WWW: .
 • FRANK, Libor. Iskustva Republike Češke u članstvu u NATO-u. In ČEHULIĆ, Lidija (ed.). NATO i novi medunarodni odnosi. Zagreb : Atlantsko vijeće Hrvatske, 2004, s. 166-176. ISBN 953-6213-71-0.
 • FRANK, Libor. Bezpečnostní koncepce českých politických stran po vstupu České republiky do NATO. In HLOUŠEK, Vít, PAVLAČÍK, Zbyněk (eds.). Pět let v NATO - Vojenské, politické a společenské aspekty členství České republiky v NATO. Brno - Ostrava : Mezinárodní politologický ústav MU a Jagello, 2004, s. 88-98. ISBN 80-210-3428-9.
 • FRANK, Libor. Regionální bezpečnostní prostředí České republiky. In FURMÁNEK, Jaroslav (ed.). Bezpečnostní politika České republiky - výzvy a problémy. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2004, s. 86-99.
 • FRANK, Libor. The Experience of the Czech Republic in NATO Membership. In ČEHULIĆ, Lidija (ed.). NATO and New International Relations. Zagreb : Atlantic Council of Croatia & Political Culture - Publishing and Research Institute, 2004, pp. 115-129. ISBN 953-6213-79-6.
 • FRANK, Libor. Statele Mici Si Mijlocii Si Securitatea Regionala. Strategic Impact. 2004, č. 4. Centrul De Studii Strategice De Aparare Si Securitate, Bucharest, ISSN 1582-6511, pp. 126-131.
 • FRANK, Libor; STOJAR, Richard. Vybrané trendy vývoje bezpečnostního prostředí České republiky - podklad pro dlouhodobý výhled rozvoje resortu. Brno : Ústav strategických studií Vojenské akademie v Brně, 2005. 33 s.
 • FRANK, Libor. Vybrané aspekty vývoje regionálního bezpečnostního prostředí České republiky. Sborník příspěvků z mezinárodní konference „Vojenské aspekty bezpečnosti střední Evropy“ [CD-ROM]. Brno : Ústav strategických studií, Univerzita obrany, Brno, 2005.
 • FRANK, Libor. Vybrané aspekty vývoje regionálního bezpečnostního prostředí České republiky. In Vojenské aspekty bezpečnosti střední Evropy. Brno : Ústav strategických studií, Univerzita obrany, 2005. s. 13-16. ISBN 80-7231-006-2.
 • FRANK, Libor, HEBERT, Karin, KINTIS, Andreas, ELLAMAA, Erika. ESDP And Other International Security Organisations: The Case of the African Union and Its Implications for ESDP [CD-ROM]. Rome : Centre for High Defence Studies, 2005.
 • FRANK, Libor. Česká republika v euroamerickém partnerství. NATOAKTUAL.CZ [online]. 2005, [cit. 2005-10-10]. Dostupný na WWW: .
 • FRANK, Libor. Chibrát al-Džumhúríja 't-tšíkíja fí tahawwul al-quwát al-musallaha (Zkušenosti České republiky s transformací ozbrojených sil). In BALÍK, Stanislav, PŠEJA, Pavel. `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja (Proces budování demokratických institucí: zkušenosti z České republiky). 1. arabsky. Brno - Baghdad : CDK-IRI, 2005. s. 146-164. ISBN 80-7325-058-6.
 • FRANK, Libor. Bezpečnostní prostředí České republiky - výzvy a problémy. ePOLITIKA.SK [online]. 2005, [cit. 2005-10-25]. Dostupný na WWW: .
 • FRANK, Libor. Regionální bezpečnost jako součást evropské a transatlantické bezpečnosti. In BALABÁN, Miloš. Bezpečnostní budoucnost České republiky : Otázky, výzvy, problémy. 1. vyd. Praha : Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských informací a služeb, 2005. s. 109-130. ISBN 80-7278-306-8.
 • FRANK, Libor, STOJAR, Richard, ONDŘEJKA, Jan. Bezpečnost a obrana České republiky 2015-2025. 1. vyd. Josef Janošec. Praha : Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských informací a služeb, 2005. ISBN 80-7278-303-3. Bezpečnostní prostředí ČR 2015-2025, s. 15-51.
 • FRANK, Libor. Budoucnost bezpečnostního prostředí. In ZÁVĚŠICKÝ, Jan (ed.). Bezpečnostní (ne)stabilita. 1. vyd. Praha : Klub mladých Evropanů, 2005. s. 86-89. ISBN 80-239-5598-5.
 • FRANK, Libor. Recenze: Zdeněk Kříž: Civilní řízení a demokratická kontrola armády v České republice. Politologický časopis. 2005, roč. XII, č. 4, s. 456-461.
 • FRANK, Libor. Evropská bezpečnostní spolupráce jako alternativa transatlantické vazby?. In DANČÁK, Břetislav. Euroamerické vztahy a zájmy České republiky. 1. vyd. Brno : Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2005. s. 22-24. ISBN 80-210-3874-8.    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction