http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english Phdr. Břetislav Dančák, Ph.D.

Člen redakční rady Středoevropských politických studií
Vědecký tajemník Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity v Brně
Odborný asistent katedry politologie Masarykovy univerzity v Brně


Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, Gorkého 7, 602 00 Brno
tel: / fax: +420 541 615 277 email: mpu@fss.muni.cz
 

Odborné zaměření

 • Zahraniční a bezpečnostní politika středo- a východoevropských států
 • Integrace ve Střední Evropě
 • Politické a stranické systémy států Střední a Východní Evropy

Oblasti výzkumu

 • Země Střední a Východní Evropy v komparativních perspektivách
 • CEFTA a integrace středoevropského prostoru
 • Politický systém Polska
 • Polská zahraniční a bezpečnostní politika
 • Geopolitická pozice Pobaltí

Vysokoškolské vzdělání a diplom

 • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (obor: politologie)

Profesionální životopis

 • červen 1996 - ukončil studium politologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
 • 1996 - současnost - postgraduální student politologie
 • červen 1996 - současnost - vědecký tajemník Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity v Brně
 • září 1996 - odborný asistent katedry politologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
 • leden 1998 - odborný asistent katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně

Realizované projekty a granty

 • Hlavní koordinátor Mezioborového studentského programu - Open Society Fund Praha (HESP), 1997 - 1999
 • Časopis Politika v České republice - Het Parool Stichting, Nizozemí, 1997 - now

Realizované studijní pobyty

 • září - listopad 1995 - Varšava, Polský institut mezinárodních vztahů
 • srpen - září 1997 - Varšava, Institut politických studií, Polská akademie věd
 • červenec 1998 - East Summer School, Varšava, Vilnius
 • březen 1999 - Vilnius, Institut mezinárodních vztahů a politologie, Vilnius University

Současná členství v odborných společnostech a redakcích

 • předseda redakční rady časopisu Politika v České republice, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně (od ledna 1997)
 • člen redakční rady Středoevropských politických studií (od září 1999)    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction