http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english Mgr. Vít Dočkal

Student PGS na katedře politologie FSS MU a student práva na Masarykově univerzitě v Brně

email: vidik@mail.muni.cz
Vít Dočkal

Odborné zaměření

  • Politické systémy
  • Křesťanská demokracie v politickém systému České republiky

Vysokoškolské vzdělání a diplom

  • Masarykova univerzita v Brně (obory Historie, Politologie) - bakalářský diplom    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction