http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D.

Člen redakční rady Středoevropských politických studií
Vedoucí katedry politologie Fakulty sociálních studií


FSS MU, Gorkého 7, 602 00 Brno
tel: +420 541 615 123, fax: +420 541 615 100 email: pfiala@fss.muni.cz
Petr Fiala

Odborné zaměření

 • srovnávací politologie (zejm. demokratické politické systémy, politické strany a zájmové skupiny)
 • moderní politická teorie
 • problematika evropské integrace
 • český politický systém
 • sociální a politické dimenze náboženství

Vysokoškolské vzdělání a diplom

 • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Profesionální životopis

 • srpen 1988 - leden 1990: historik v Muzeu Kroměřížska v Kroměříži
 • leden 1990 - květen 1990: redaktor Lidové demokracie v Brně
 • květen 1990 - září 1990: redaktor Revue Proglas
 • říjen 1990 - září 1991: asistent na katedře politologie Filozofické fakulty MU v Brně
 • říjen 1991 - květen 1996: odborný asistent tamtéž
 • červen 1996 - prosinec 1997: docent tamtéž
 • září 1993 - prosinec 1997: vedoucí katedry
 • leden 1998 - dosud: docent a vedoucí katedry politologie Fakulty sociálních studií MU v Brně
 • červenec 1996 - dosud: ředitel Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity v Brně

Realizované projekty a granty

 • Politické zprostředkování zájmů (Vzdělávací nadace Jana Husa)
 • Právo politických stran (Grantová agentura ČR)
 • Zájmové skupiny v politice (Vzdělávací nadace Jana Husa)
 • Politické strany v západních demokraciích (Grantová agentura ČR)
 • Politický extremismus v České republice (Ministerstvo vnitra ČR)
 • Moderní politická teorie (Vzdělávací nadace Jana Husa)
 • European Political Integration (Jean Monnet Project - Comm.EU)

Současná členství v odborných společnostech a redakcích

 • Deutsche Vereinigung für Politische Wissenschaft (DVPW)
 • Centrum pro studium demokracie a kultury
 • Česká společnost pro politické vědy
 • Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity
 • Revue pro politiku a kulturu Proglas
 • Teologický sborník
 • Politologické studie (SPFFBU, řada T)
 • redakční rada Politologického časopisu
 • redakční rada časopisu Politika v České republice
 • German Policy Studies

Hlavní publikace

 • Strmiska, M., Fiala, P. (1998), Teorie politických stran, Barrister & Principal, Brno, 250 s., ISBN 80-85947-31-5.
 • Fiala, P. (ed.), (1998): Politický extremismus a radikalismus v České republice, Masarykova univerzita, Brno, ISBN 80-210-1798-8.
 • Fiala, P.; Mikš, F., (1998): Úvahy o české politické krizi, CDK, Brno, ISBN 80-85959-34-8.
 • Fiala, P. (ed.), (1997): Křesťanské alternativy v politice, CDK, Brno, ISBN 80-85959-20-8.
 • Fiala, P., (1995): Německá politologie, CDK, Brno, ISBN 80-85959-06-2.
 • Fiala, P., (1995): Katolicismus a politika, CDK, Brno, ISBN 80-85959-01-1    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction