Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište nám


Pozvánky na konference / ConferencesJiž proběhlé akce / Past Conferences

HOW TO COMMUNICATE POLITICS

We would like to invite you to the international conference “HOW TO COMMUNICATE POLITICS” to be held November 22-23 2010 at the Masaryk University Brno, Czech Republic
The conference aim is to combine theoretical and practical approach to the political communication, political marketing and public relations research and practice and gather academics and professionals not only from the CEE region.
The conference program includes keynote speech by professor Maarek, two academic panels, expert workshops with campaign experienced practitioners, who will share their experience in small selected groups, and students colloquium.
The keynote speaker is professor Phillipe Maarek, Université Paris Est - UPEC, Director of the Centre Comparative Studies in Political and Public Communication (Centre d'Etudes Comparées en Communication Politique et Publique).
As part of conference we organize colloquium for political communication and marketing students to be chaired by Jesper Stromback (professor in journalism and political communication at Mid Sweden University and the Centre for Political Communication Research) for political communication and marketing students. We welcome applications of PhD and MA students, who would like to discuss their thesis or dissertation projects within the field of political communication and political marketing.
The conference is organized by the Department of Political Science, Faculty of Social Studies Masaryk University in cooperation with The International Institute of Political Science, The Institute for Comparative Political Research and The Political Marketing Group CEE.

Contacts:

Inquiries and registration: schutz@iips.cz

Questions about program; guest service: soukenik@fss.muni.cz, maca.kralikova@gmail.com

PhD&MA students' proposals should be sent to: petrova@fss.muni.cz

---

Institut pro srovnávací politologický výzkum Masarykovy univerzity, Mezinárodní politologický ústav a Konrad Adenauer Stiftung si vás dovolují pozvat na konferenci 20 LET ČESKÉ DEMOKRACIE, která se uskuteční 14. září 2009 na Fakultě sociálních studií MU v Brně. Na konferenci vystoupí přední odborníci z evropských i amerických univerzit, kteří svoji výzkumnou pozornost soustřeďují na otázky demokratické konsolidace zejména v oblasti politických stran, sociálních hnutí a zájmových skupin a voleb a volebního chování. Organizátoři doufají, že se jim podaří podnítit hlubší diskusi o stavu demokratizačního procesu v České republice a o nejrůznějších aspektech české politiky. Jedním z hlavních hostů konference bude profesor Geoffrey Pridham.
K účasti na této výjimečné konferenci a v souvisejících diskusích jste srdečně zváni. Z organizačních důvodů probíhá registrace účastníků; pro registraci a další informace kontaktujte prosím Janu Drdlovou: drdlova@fss.muni.cz. Viz též webové stránky http://ispo.fss.muni.cz/

The Institute for Comparative Political Research, International Institute of Political Science of Masaryk University, and Konrad Adenauer Stiftung are pleased to invite you to the conference 20 YEARS OF CZECH DEMOCRACY, which will be held at the Faculty of Social Studies of Masaryk University, Brno. The speakers will be renowned experts from both European and American universities who specialise in the issues of democratic consolidation, especially political parties, social movements and interest groups, and elections and voting behaviour. The organisers wish to stimulate deeper discussions on the state of the process of democratisation in the Czech Republic, as well as on various aspects of Czech politics. Our main guest speaker will be Professor Geoffrey Pridham.
You are welcome to join the conference and take part in the discussions. For registration and information regarding the conference please contact Jana Drdlová: drdlova@fss.muni.cz; see also the website http://ispo.fss.muni.cz.

---

Mezinárodní politologický ústav, Konrad Adenauer Stiftung a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky si Vás dovolují pozvat na konferenci Transatlantické společenství a bezpečnostní výzvy ve 21. století, která se uskuteční 29. 4. 2008 v Černínském paláci v Praze. Jsme potěšeni oznámit, že nad konferencí přijali záštitu Karel Schwarzenberg, ministr zahraničních věcí České republiky a Petr Fiala, rektor Masarykovy univerzity.

Jedná se o jedinečnou příležitost poslechnout si názory expertů na danou problematiku. Mezi pozvanými jsou William Van Cleave, poradce pro otázky obrany během Reaganovy administrativy, Velvyslanec J. D. Crouch II, bývalý zástupce poradce pro otázky národní bezpečnosti během druhé administrativy George W. Bushe Jr. , Wess Mitchell, ředitel Centra pro analýzu středoevropské politiky. Z Bruselu budou problematiku diskutovat pan Jiří Šedivý, náměstek generálního tajemníka Severoatlantické aliance a pan Fraser Cameron, ředitel Střediska pro evropskou politiku. Mezi hosty bude také pan Patrick Keller, koordinátor sekce Zahraniční a bezpečnostní politiky Nadace Konrada Adenauera.
K zajímavé diskuzi jste srdečně zváni.

R. S. V. P. Michaela Bendíková, bendikova@iips.cz, +420 549 495 093

---

Mezinárodní politologický ústav MU, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity a zastoupení Konrad-Adenauer-Stiftung v České republice si Vás dovolují srdečně pozvat na konferenci IV. brněnské politologické sympózium s podtitulem Kam kráčí česká politika?, jež se uskuteční 25. dubna 2008 v Brně. Záštitu nad tímto významným, již tradičním politologickým setkáním, letos zaměřeným na současný směr české politiky, převzal rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala.
Z organizačních důvodů je nutná registrace účastníků na adrese: rydzyk@iips.cz

International Institute of Political Science of Masaryk University, Jagello 2000 - Czech Euroatlantic Council and the Konrad-Adenauer-Stiftung invite you to the international conference NATO Five Years after the Prague Summit - Words, Deeds and Challenges, supported by the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic.
The first five years have elapsed since the first NATO summit held in the post-communist area took place. The goal of this conference is to outline whether intentions and goals given in Prague 2002 were fulfilled or not and what main obstacles and challenges NATO faced. This anniversary can serve as a very good occasion for reflection of developments within the North-Atlantic Alliance and International Security Environment.
Date: Thursday, 22 November 2007
Venue: Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, Prague

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy Univerzity, Katedra ústavního práva a politologie právnické fakulty MU a Konrad-Adenauer-Stiftung si vás dovolují pozvat na konferenci Postavení prezidenta republiky v ústavním systému ČR, která se bude konat 21. listopadu na Právnické fakultě MU (Veveří 70, místnost č. 133).Předmětem konference bude kritické zhodnocení stávajících ústavních kompetencí prezidenta republiky a jejich praktické realizace, a to i v komparativním hledisku. Zvláštní pozornost bude věnována způsobu volby hlavy státu, jeho spolupůsobení při tvorbě vlády, funkcím v legislativním procesu a možnostem soudního přezkumu jeho rozhodnutí.

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy university a Konrad Adenauer Stiftung, zastoupení v Praze, si Vás dovolují pozvat na konferenci Evropa a Rusko: Partnerství, koexistence, konfrontace, která se koná dne 18. října 2007 v aule Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Dílčími tématy konference, jíž se zúčastní odborníci v oblasti příslušné problematiky jsou mimo jiné: geopolitický rozměr evropské dimenze ruské zahraniční politiky a její proměny v čase, bezpečnostně-strategická rovina vztahů obou entit, perspektivy východní dimenze Evropské sousedské politiky, Ukrajina - mezi EU a Ruskem, vztahy EU-Rusko v kontextu energetické bezpečnosti, organizovaný zločin jako problematický bod vztahů EU-Rusko, post-sovětský prostor a rozšiřování schengenské zóny.

V pořadí již III. brněnské politologické sympozium pořádá Mezinárodní politologický ústav spolu s Konrad Adenauer Stiftung v pátek 27. dubna v hotelu International na Husově ulici. Odborníci z téměř všech významných politologických pracovišť v České republice se budou věnovat tématům, která spadají do široké problematiky označované jako "governance". Program si stáhněte zde.

Mezinárodní politologický ústav MU spolu s Ústavem slavistiky FF MU, Historickým ústavem AV ČR, Jihomoravským krajem a Nadací Konrada Adenauera pořádá sympózium Současné Srbsko - politika, kultura, EU. Konference se uskuteční v Historickém sále Moravského zemského muzea 23. dubna 2007 od 10.00 hodin. Program naleznete zde.