http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in czech PhDr. et Mgr. Miroslav Mareš

Member of Editorial Board of Central European Political Studies Review
Lecturer, Department of Political Science, Faculty of Social Studies, Masaryk University in Brno


FSS MU, Gorkého 7, 602 00 Brno
tel: +420 541 615 124, fax: +420 541 615 100 email: mmares@fss.muni.cz
Miroslav Mareš

Fields of Research Interest

 • Policy analysis (focused on Czech security policy) security policy
 • Political extremism and terrorism
 • Theory of the political parties (focused on the Czech Republic, Germany, EU)

Professional Specialization

 • Czech policy participants
 • Security policy theory (focused on Czech security policy)
 • Political extremism and terrorism in the Czech Republic
 • Neonazism and communism in the world
 • European political parties

Graduated from

 • Faculty of Arts (Political science), Masaryk University in Brno (1997)
 • Faculty of Law, Masaryk University in Brno (1999), doctor's degree examination (2000)

Academic Background and Professional Record

 • 1996-1997 - research worker of the project "Social trends in the Czech Republic", School of Social Sciences, Faculty of Arts, Masaryk University
 • 1997- till present: Lecturer at the Department of Political Science, Faculty of Social Studies, Masaryk University

Foreign Study Visits

 • May-September 1993: Ruhr Universität Bochum (Germany).
 • February 1995: Europäische Akademie Berlin (Germany).
 • January 1996: Haus Rissen (Institut für Politik und Wirstchaft) Hamburg, (Germany).
 • December 1997: Haus Rissen (Institut für Politik und Wirtschaft) Hamburg (Germany)

Current Membership

 • Managing Editor of the Journal Rexter

Major Publications

 • Fiala, P., Mareš, M. (ed.): Křesťanské a konzervativní strany a evropská integrace (Christian and conservative parties and the european integration). Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, Brno 1999.
 • Fiala, P., Holzer, J., Mareš, M., Strmiska, M.: Komunismus v České republice (Communism in the Czech Republic). Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, Brno 1999
 • Mareš, M.: Pravicový extremismus a radikalismus v ČR (Right radicalism and extremism in CR), Brno 2003    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction