http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in czech doc. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.

Department of Political Science and Institute for Comparative Political Research, Faculty of Social Studies, Masaryk University in Brno
Member of the Editorial Board of Central European Political Studies Review


FSS MU, Joštova 10, 602 00 Brno
tel: +420 549 49 4331 email: kopecek@fss.muni.cz
Lubomír Kopeček

Fields of Research Interest

 • Political and Party Systems of East and Central Europe
 • Political Marketing
 • Theory of Democracy

Graduated from

 • Faculty of Arts (Dept. of History) and Faculty of Social Studies (Dept. of Political Science), Masaryk University in Brno (1999)
 • Faculty of Law, Masaryk University in Brno (2001)

Academic Background and Professional Record

 • 1999 - 2003: Postgraduate student of Faculty of Social Studies (Dept. of Political Science), Masaryk University Brno
 • 1999 - 2000: Member of the Department of Social Sciences, Military Academy in Brno.
 • 2000 - 2003: Lecturer of the Department of Political Science, Faculty of Social Studies, Masaryk University Brno
 • 2003 – till present: Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Social Studies, Masaryk University Brno
 • 2005 – till present: Researcher, Institute for Comparative Political Research, Faculty of Social Studies, Masaryk University

Realized Grant Projects

 • 1997 – 1999: Integration in Central Europe (Open Society Fund Prague)
 • 2000 – 2001: Security Politics of Slovakia (Institute of the Strategic Studies Army Academy Brno)
 • 2002 – 2004: Interdisciplinary Conception of Democracy (Jan Hus Educational Foundation)
 • 2003 – 2006: Czech and Slovak Democracy after 1989 (Grant Agency of the Czech Republic)

Foreign Study Visits

 • 1997: University of Economics, Bratislava
 • December 1997: Faculty of Law, Salzburg
 • November-December 1998: Institute of Political Science Vilnius University
 • February-March 2000: Institute of History University Cracow
 • June-July 2000: East Summer School Warsaw - Wroclaw
 • February 2001: Ukraine Academy of Science, Lvov
 • April-May 2001: Institute of Political Science and International Relations University Cracow
 • November 2002, November 2003 and November 2004: Institute of Political Science Wroclaw University

Major Publications

 • Kopeček, Lubomír. Demokracie, diktatury a politické stranictví na Slovensku. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. 347 s. Politologická řada. ISBN 80-7325-076-4.
 • Kopeček, Lubomír (ed.): Trajectories of the Left. Social Democratic and (Ex-)Communist Parties in Contemporary Europe: Between Past and Future. 1. vyd. Brno : CDK a ISPO, 2005, ISBN 80-7325-078-0.
 • Strmiska, Maxmilián - Hloušek, Vít - Kopeček, Lubomír - Chytilek, Roman. Politické strany moderní Evropy. Analýza stranicko-politických systémů. 1. vyd. Praha : Portál, 2005. 727 s. Politologie. ISBN 80-7367-038-0.
 • Kopeček, Lubomír. Slovakia. In Szajkowski, Bogdan (ed.): Political Parties of the World. London : John Harper Publishing, 2005. od s. 526 - 532, 7 s. 6th edition. ISBN 0-9543811-4-9.
 • Kopeček, Lubomír - Pšeja, Pavel. Česká strana sociálně demokratická. In Malíř, Jiří, Marek, Pavel a kolektiv: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861 - 2004. Brno : Doplněk, 2005. od s. 1463 - 1488, 26 s. 2. díl. ISBN 80-7239-179-8.
 • Kopeček, Lubomír. Strana za životní jistoty. In Malíř, Jiří, Marek, Pavel a kolektiv: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861 - 2004,. Brno : Doplněk, 2005. od s. 1633 - 1644, 12 s. 2. díl. ISBN 80-7239-179-8. info
 • Kopeček, Lubomír. Strana zelených. In Malíř, Jiří, Marek, Pavel a kolektiv: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861 - 2004. Brno : Doplněk, 2005. od s. 1579 - 1591, 13 s. díl 2. ISBN 80-7239-179-8.
 • Mareš, Miroslav - Kopeček, Lubomír - Pečínka, Pavel - Stýskalíková, Věra. Etnické menšiny a česká politika. Analýza stranických přístupů k etnické a imigrační politice po roce 1989. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 139 s. Politologická řada. ISBN 80-7325-050-0.
 • Kopeček, Lubomír. Euroskeptici, europeanisté, euroentuziasté, eurofobové - jak s nimi pracovat? Politologický časopis, ISSN 1211-3247, 2004, roč. XI., č. 3, od s. 240-262, 23 s.
 • Hloušek, Vít - Kopeček, Lubomír. Konfliktní demokracie. Moderní masová politika ve střední Evropě. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2004. 224 s. Ediční řada Monografie, svazek č. 10. ISBN 80-210-3449-1.
 • Hloušek, Vít - Kopeček, Lubomír. Konsolidacja demokracji oraz rezimy hybrydowe - przypadek Slowacji oraz Chorwacji. In Cichosz, Marzena, Sroka, Jacek, Zamorska, Katarzyna (eds.): Konsekwencje poszerzenia Unii Europejskiej dla Europy Środkowej i Wschodniej. Warszawa: Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2004, ISBN 83-017499-4-0. od s. 25-36, 12 s.
 • Kopeček, Lubomír. Referendum and Consolidation of Democracy in Slovakia. In Wolek, A. (ed.): The End of the Transition Era? Nowy Sacz : Wysza Szkola Biznesu, 2004, ISBN 83-88421-40-9. od s. 40-46, 7 s.
 • Kopeček, Lubomír. Slovakia. In Szajkowski, B. (ed.): Revolutionary and Dissident Movements of the World. London: John Harper Publishing, 2004, ISBN 0-9543811-2-2. od s. 442 - 443, 2 s.
 • Kopeček, Lubomír. System partyjny Slowacji. In Antoszewski, A, Fiala, P., Herbut, R., Sroka, J. (eds.). Partie i systemy partyjne Europy środkowej. Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersystetu Wroclawskiego, 2004. od s. 168 - 234, 67 s. Acta Universitatis Wratislaviensis No 2573. ISBN 83-229-2425-9.
 • Kopeček, Lubomír - Hloušek, Vít. Wzrost i spadek znaczenia partii zielonych w wybranych systemach partyjnych Europy Środkowej i Wschodniej. Wroclawskie Studia Politologiczne, Wroclaw, ISSN 1643-0328, 2004, 3, 4, od s. 82-88, 7 s.
 • Hloušek, Vít - Kopeček, Lubomír (eds.). Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno : Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. 379 s. ISBN 80-210-3195-6.
 • Kopeček, Lubomír (ed.). Od Mečiara k Dzurindovi. Slovenská politika a politický systém v prvním desetiletí samostatnosti. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. 177 s. ISBN 80-210-3136-0.
 • Hloušek, Vít, Kopeček, Lubomír (eds.). Rudí a růžoví. Transformace komunistických stra., Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002, ISBN 80-210-2990-0.
 • Kopeček, Lubomír. Konfliktní linie slovenské společnosti v první polovině 20. století. Politologická revue, ISSN 1211-0353, 2000, VI., s. 41-58.
 • Kopeček, Lubomír. Slovenská demokratická koalice - vznik, geneze a charakteristika. Politologický časopis, ISSN 1211-3247, 1999, 6, s. 248-270.    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction