http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english PhDr. Josef Smolík, Ph.D.

Odborný asistent, Oddělení bezpečnostních a strategických studií, Katedra politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova universita, Brno

email: smolik@fss.muni.cz
Josef Smolík

Odborné zaměření

 • Krajní pravice
 • Subkultury mládeže
 • Kriminologie
 • Bezpečnostní a strategická studia
 • Kolektivní násilí
 • Politická psychologie

Vysokoškolské vzdělání a diplom

 • 2004: Fakulta sociálních studií MU - Mgr., politologie
 • 2005: Fakulta sociálních studií MU - Mgr., psychologie
 • 2005: Pedagogická fakulta MU - Mgr., sociální pedagogika
 • 2005: FSS MU - PhDr., politologie
 • 2007: FSS MU - Ph.D., politolo

Hlavní publikace

 • Lukas, Josef - Smolík, Josef. Psychologie vůdcovství. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 208 s. ISBN 978-80-251-2139-9.
 • Kupka, P. - Laryš, M. - Smolík, J.: Krajní pravice ve vybraných zemích střední a východní Evropy. Slovensko, Polsko, Ukrajina, Bělourusko, Rusko. 1. vyd. Brno : Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2009. 268 s. Monografie, sv. č. 25. ISBN 978-80-210-4845-4.
 • Smolík, Josef. Subkultury mládeže. Uvedení do problematiky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing a. s., 2010. 288 s. Politologie. ISBN 978-80-247-2907-7.
 • Smolík, Josef - Šmíd, Tomáš a kol. Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 276 s. Ediční řada Monografie, sv. 33. ISBN 978-80-210-5288-8.    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction