http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

Odborná asistentka na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií,
Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.


email: pitrova@fss.muni.cz
Markéta Pitrová

Odborné zaměření

 • Evropský integrační proces
 • Instituce EU
 • rozšiřování ES/EU

Profesionální životopis

 • 1991-1996: Mgr., Masarykova Univerzita Brno, Katedra politologie
 • 1999: Ph. D., Politologie, Masarykova Univerzity Brno
 • 1999 - 2002: odborná asistentka, Katedra politologie FSS MU
 • 2002 – dosud: odborná asistentka, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU
 • 2001 – dosud: člen Teamu Europe při Delegace Evropské komise v ČR

Realizované projekty a granty

 • Jean Monnet Project (1997 - 2001)
 • Fond rozvoje Vysokých škol (2000)
 • Grantová agentura ČR (2000 - 2002)

Hlavní publikace

 • Pitrová, M. - Fiala, P.: Evropská unie. Brno : CDK, 2003.
 • Pitrová, M.: Institucionální struktura Evropské unie. Vliv integračních paradigmat na výstavbu institucí. MU, 2002.
 • Fiala, P. Pitrová, M. (eds.): Rozšiřování ES/EU. MPÚ MU, 2001.
 • Pitrová, M.: Institucionální struktura Evropské unie. 1999.
 • Fiala, P. - Pitrová, M.: Dokončování příprav na východní rozšíření EU. In Fiala, P. - Pitrová, M.: Rozšiřování ES/EU. Brno: MPÚ, 2003. Studie, č.19
 • Pitrová, M.: "Evropská referenda" a jejich budoucí vývoj. Listy SFPA, Bratislava. SFPA, VII, 4, od s. 5-6, 2 s. 2003.
 • Pitrová, M.: Evropská unie po roce 1999. In Defarges, P.M.: Evropské instituce. Praha: Karolinum, 2002. s. 195-206
 • Pitrová, M.: Teorie evropské integrace a politický vývoj Společenství. Politologický časopis, Brno: MPÚ Brno, 2002, 4s. 415-431.
 • Fiala, P. a Pitrová, M.: Institucionální limity rozšiřování EU. In Fiala, P. - Pitrová, M.: Rozšiřování ES/EU. Brno : MPÚ, 2001. s. 164-181. Studie, č. 19.
 • Pitrová, M.: Institucionální připravenost Evropské unie na rozšíření. 2001. Brno - Praha: FSV UK, MPÚ Brno, o.s. Europeum, 2001. s. 59-86. Sborníky, sv. č. 5.
 • Fiala, P. a Pitrová, M.: Výzkum rozšiřování ES/EU: východiska, přístupy, možnosti. In Fiala, P. - Pitrová, M.: Rozšiřování ES/EU. Brno: MPÚ, 2001. s. 9 -18. Studie, č. 19.
 • Pitrová, M.: Evropská Unie a vliv integračních paradigmat na její vnitřní vývoj. 1997. Politologický časopis, Brno: MPÚ, 4, 3s. 249-259. 1997.    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction