http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english Mgr. Tomáš Šmíd

Prezenční doktorand na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy university

email: tsmid@centrum.cz
Tomáš Šmíd

Odborné zaměření

 • Politická situace v kavkazském regionu
 • Etnopolitické konflikty na Kavkaze
 • Politická situace v balkánském regionu
 • Etnopolitické konflikty na Balkáně
 • Postsovětský organizovaný zločin
 • Ruská politická scéna

Vysokoškolské vzdělání a diplom

  Fakulta sociálních studií Masarykovy university v Brně (2004, Mgr.)

Profesionální životopis

  2004 – dosud – interní doktorand na katedře politologie FSS MU v Brně

Hlavní publikace

 • Šmíd, T. – Holzer, J.: Ruská federace. In: Fiala, P. – Holzer, J. – Strmiska, M.: Politické strany ve střední a východní Evropě. Brno 2002, CDK.
 • Šmíd, T.: Zahraniční politika České republiky vůči zakavkazských zemím. In: Pšeja,P. (ed.): Zahraniční politika České republiky vůči zemím Blízkého Východu, Zakavkazska a Střední Asie. Brno 2001, MPÚ.
 • Šmíd, T.: Zahraniční a bezpečnostní politika Makedonie. In: Stýskalíková,V. – Smékal, H. (ed.): Zahraniční a bezpečnostní politika jihobalkánských zemí, Brno, MPÚ 2004 (v tisku).
 • Šmíd, T.: Čečensko do rozpadu SSSR. Eurasia Express, 2/2002.
 • Šmíd, T.: Horké jaro v arménské metropoli. Eurasijský expres, 4/2004.
 • Šmid, T.: Kratkoje opisanije istorii gruzino – rossijskich otnošenij. In: Russkii vopros, roč. 4, č. 1/2004 http://www.russkiivopros.com/ruskii_vopros.php?j=a&a=archiv/2004_1/&t=russia.html&s=24.
 • Šmíd, T. – Holzer, J.: Dezorientace z nostalgie. Stalinismus a současná ruská stranicko politická scéna. In: Středoevropské politické studie, roč. 3, č. 4, 2001, http://www.iips.cz/seps.    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction