http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english PhDr. et Mgr. Miroslav Mareš

Člen redakční rady Středoevropských politických studií
Odborný asistent katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně


FSS MU, Gorkého 7, 602 00 Brno
tel: +420 541 615 124, fax: +420 541 615 100 email: mmares@fss.muni.cz
Miroslav Mareš

Odborné zaměření

 • Policy analysis (se zaměřením na politiku v ČR)
 • Politický extremismus a terorismus
 • Teorie politických stran (se zaměřením na politické strany v ČR, v SRN a v EU)

Oblasti výzkumu

 • Aktéři české politiky
 • Teorie bezpečnostní politiky (se zaměřením na českou bezpečnostní politiku)
 • Extremismus a terorismus v ČR
 • Neonacismus a komunismus ve světě
 • Evropské politické strany

Vysokoškolské vzdělání a diplom

 • 1997 - Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (obor politologie)
 • 1999 - Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (v roce 2000 zde složil státní rigorózní zkoušku)
 • 2002 - Fakulta sociálních studií v Brně (doktorská zkouška)

Profesionální životopis

 • září 1996 - srpen 1997: vědecký pracovník výzkumného projektu "Sociální trendy" při katedře politologie FF MU
 • září 1997 - dosud odborný asistent katedry politologie FSS MU
 • 2003 - 2004; hostující přednášející na Philosophische Fakultät. TU Chemnitz

Realizované projekty a granty

 • 2003 - 2005 GA ČR 407/03/D105 Politické násilí a terorismus v České republice

Realizované studijní pobyty

 • květen-září 1993: Ruhr - Universität Bochum (SRN)
 • únor 1995: Europäische Akademie Berlin (SRN)
 • leden 1996: Haus Risssen (Institut für Politik und Wirstchaft) Hamburk (SRN)
 • prosinec 1997: Haus Risssen (Institut für Politik und Wirstchaft) Hamburku (SRN)

Současná členství v odborných společnostech a redakcích

 • Výkonný redaktor politologického časopisu Rexter

Hlavní publikace

 • Fiala, P., Mareš, M. (ed.): Křesťanské a konzervativní strany a evropská integrace. Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, Brno 1999.
 • Fiala, P., Holzer, J., Mareš, M., Strmiska, M.: Komunismus v České republice. Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, Brno 1999
 • Mareš, M.: Pravicový extremismus a radikalismus v ČR, Brno 2003    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction