http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english Mgr. Hana Vykoupilová

Studentka PGS politologie na Fakultě sociálních studií MU v Brně

email: vykoupil@fss.muni.cz
Hana Vykoupilová

Odborné zaměření

  • Evropský federalismus
  • Zájmové skupiny

Vysokoškolské vzdělání a diplom

    Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně (2002)

Realizované studijní pobyty

  • LUISS Guido Carli, Řím (podzim 2001)    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction