http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english Prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D.

Předseda redakční rady Středoevropských politických studií
Docent katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně


FSS MU, Gorkého 7, 602 00 Brno
tel: +420 541 615 129, fax: +420 541 615 100 email: strmiska@fss.muni.cz
Maxmilián Strmiska

Odborné zaměření

 • postkomunistická studia
 • komparativní politologie
 • soudobé dějiny

Oblasti výzkumu

 • návací analýza systémů politických stran
 • nacionalismus a regionalismus (grantový projekt Teorie nacionalismu)
 • politický terorismus
 • kanadistika
 • mediteránní studia

Vysokoškolské vzdělání a diplom

 • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Profesionální životopis

 • 1984 - 1993: odborný asistent, Historický ústav, Masarykova univerzita
 • 1994 - 1996: odborný asistent, katedra politologie, Masarykova Univerzita
 • 1997 - přítomnost: docent, katedra politologie, Masarykova univerzita

Současná členství v odborných společnostech a redakcích

 • Standing Group on Regionalism, ECPR
 • redakční rada Politologických studií
 • redakční rada Politologického časopisu

Hlavní publikace

 • Strmiska, M. (ed.), (1999), Postkomunistické stranické soustavy a politická pluralita, Mezinárodní politologický ústav MU, Brno, 130 s., ISBN 80-210-2218-3
 • Strmiska, M., Barša, P. (1999), Národní stát a etnický konflikt, CDK, Brno, 330 s., ISBN 80-85959-52-6
 • Strmiska, M., Fiala, P. (1998), Teorie politických stran, Barrister & Principal, Brno, 250 s., ISBN 80-85947-31-5.
 • Strmiska, M. (1998), Regionální strany a stranické systémy. Španělsko, Itálie, Velká Británie a Severní Irsko, CDK, Brno, 200 s., ISBN 80-85959-32-1.
 • Strmiska, M. (1997), Soustavy politických stran v Indii. Od "kongresového systému" k multipartismu, Masarykova Univerzita, Brno, 70 s., ISBN 80-210-1693-0.
 • Strmiska, M. (1997), Kanadská stranicko-politická soustava. Kanadský bipartismus a multipartismus, Masarykova Univerzita, Brno Canadian Studies, vol. I, Brno, 64 s., ISBN 80-210-1597-7.
 • Strmiska, M. (1996), Politický terorismus, Masarykova Univerzita, Brno, 104 s., ISBN 80-210-1360-5
 • Strmiska, M. (1995), Italské politické strany (1945-1994), Masarykova Univerzita, Brno, 84 s., ISBN 80-210-1152-1.    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction