http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište námProfile of the author in english doc. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.

Odborný asistent Katedry politologie a výzkumný pracovník Institutu pro srovnávací politologický výzkum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
Člen redakční rady Středoevropských politických studií


FSS MU, Joštova 10, 602 00 Brno
tel: +420 549 49 4331 email: kopecek@fss.muni.cz
Lubomír Kopeček

Odborné zaměření

 • politické a stranické systémy států evropských zemí (zvláště střední Evropy)
 • teorie demokracie
 • politický marketing

Vysokoškolské vzdělání a diplom

 • Filozofická fakulta (obor historie) a Fakulta sociálních studií (obor politologie) Masarykovy univerzity v Brně (1999)
 • Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (2001)

Profesionální životopis

 • 1999 - 2003: postgraduální student na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
 • 1999 - 2000: asistent na katedře společenských věd Vojenské akademie v Brně
 • 2001 - 2003: asistent katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
 • 2003 – dosud: odborný asistent tamtéž
 • 2005 – dosud: výzkumný pracovní Institutu pro srovnávací politologický výzkum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně

Realizované projekty a granty

 • 1997 - 1999: Integrace ve střední Evropě (Mezioborový studentský program, Open Society Fund Prague)
 • 2000 - 2001: Bezpečnostní politika Slovenska (Ústav strategických studií Vojenské akademie Brno)
 • 2002 – 2004: Interdisciplinární pojetí demokracie (Vzdělávací nadace Jana Husa)
 • 2003 – 2006: Česká a slovenská demokracie po roce 1989 (Grantová agentura České republiky)

Realizované studijní pobyty

 • duben 1997: Ekonomická univerzita v Bratislavě
 • prosinec 1997: Právnická fakulta Salcburské univerzity
 • listopad, prosinec 1999: Institut politologie Vilniuské univerzity
 • únor, březen 2000: Institut historie Jagellonské univerzity v Krakově
 • červen, červenec 2000: East Summer School Varšava - Wroclaw
 • únor 2001: Ukrajinská akademie věd, Lvov
 • duben, květen 2001: Institut politických věd a mezinárodních vztahů Krakov
 • listopad 2002, listopad 2003 a listopad 2004: Institut politologie Wroclawské univerzity

Hlavní publikace

 • Kopeček, Lubomír. Demokracie, diktatury a politické stranictví na Slovensku. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. 347 s. Politologická řada. ISBN 80-7325-076-4.
 • Kopeček, Lubomír (ed.): Trajectories of the Left. Social Democratic and (Ex-)Communist Parties in Contemporary Europe: Between Past and Future. 1. vyd. Brno : CDK a ISPO, 2005, ISBN 80-7325-078-0.
 • Strmiska, Maxmilián - Hloušek, Vít - Kopeček, Lubomír - Chytilek, Roman. Politické strany moderní Evropy. Analýza stranicko-politických systémů. 1. vyd. Praha : Portál, 2005. 727 s. Politologie. ISBN 80-7367-038-0.
 • Kopeček, Lubomír. Slovakia. In Szajkowski, Bogdan (ed.): Political Parties of the World. London : John Harper Publishing, 2005. od s. 526 - 532, 7 s. 6th edition. ISBN 0-9543811-4-9.
 • Kopeček, Lubomír - Pšeja, Pavel. Česká strana sociálně demokratická. In Malíř, Jiří, Marek, Pavel a kolektiv: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861 - 2004. Brno : Doplněk, 2005. od s. 1463 - 1488, 26 s. 2. díl. ISBN 80-7239-179-8.
 • Kopeček, Lubomír. Strana za životní jistoty. In Malíř, Jiří, Marek, Pavel a kolektiv: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861 - 2004,. Brno : Doplněk, 2005. od s. 1633 - 1644, 12 s. 2. díl. ISBN 80-7239-179-8. info
 • Kopeček, Lubomír. Strana zelených. In Malíř, Jiří, Marek, Pavel a kolektiv: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861 - 2004. Brno : Doplněk, 2005. od s. 1579 - 1591, 13 s. díl 2. ISBN 80-7239-179-8.
 • Mareš, Miroslav - Kopeček, Lubomír - Pečínka, Pavel - Stýskalíková, Věra. Etnické menšiny a česká politika. Analýza stranických přístupů k etnické a imigrační politice po roce 1989. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 139 s. Politologická řada. ISBN 80-7325-050-0.
 • Kopeček, Lubomír. Euroskeptici, europeanisté, euroentuziasté, eurofobové - jak s nimi pracovat? Politologický časopis, ISSN 1211-3247, 2004, roč. XI., č. 3, od s. 240-262, 23 s.
 • Hloušek, Vít - Kopeček, Lubomír. Konfliktní demokracie. Moderní masová politika ve střední Evropě. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2004. 224 s. Ediční řada Monografie, svazek č. 10. ISBN 80-210-3449-1.
 • Hloušek, Vít - Kopeček, Lubomír. Konsolidacja demokracji oraz rezimy hybrydowe - przypadek Slowacji oraz Chorwacji. In Cichosz, Marzena, Sroka, Jacek, Zamorska, Katarzyna (eds.): Konsekwencje poszerzenia Unii Europejskiej dla Europy Środkowej i Wschodniej. Warszawa: Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2004, ISBN 83-017499-4-0. od s. 25-36, 12 s.
 • Kopeček, Lubomír. Referendum and Consolidation of Democracy in Slovakia. In Wolek, A. (ed.): The End of the Transition Era? Nowy Sacz : Wysza Szkola Biznesu, 2004, ISBN 83-88421-40-9. od s. 40-46, 7 s.
 • Kopeček, Lubomír. Slovakia. In Szajkowski, B. (ed.): Revolutionary and Dissident Movements of the World. London: John Harper Publishing, 2004, ISBN 0-9543811-2-2. od s. 442 - 443, 2 s.
 • Kopeček, Lubomír. System partyjny Slowacji. In Antoszewski, A, Fiala, P., Herbut, R., Sroka, J. (eds.). Partie i systemy partyjne Europy środkowej. Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersystetu Wroclawskiego, 2004. od s. 168 - 234, 67 s. Acta Universitatis Wratislaviensis No 2573. ISBN 83-229-2425-9.
 • Kopeček, Lubomír - Hloušek, Vít. Wzrost i spadek znaczenia partii zielonych w wybranych systemach partyjnych Europy Środkowej i Wschodniej. Wroclawskie Studia Politologiczne, Wroclaw, ISSN 1643-0328, 2004, 3, 4, od s. 82-88, 7 s.
 • Hloušek, Vít - Kopeček, Lubomír (eds.). Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno : Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. 379 s. ISBN 80-210-3195-6.
 • Kopeček, Lubomír (ed.). Od Mečiara k Dzurindovi. Slovenská politika a politický systém v prvním desetiletí samostatnosti. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. 177 s. ISBN 80-210-3136-0.
 • Hloušek, Vít, Kopeček, Lubomír (eds.). Rudí a růžoví. Transformace komunistických stra., Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002, ISBN 80-210-2990-0.
 • Kopeček, Lubomír. Konfliktní linie slovenské společnosti v první polovině 20. století. Politologická revue, ISSN 1211-0353, 2000, VI., s. 41-58.
 • Kopeček, Lubomír. Slovenská demokratická koalice - vznik, geneze a charakteristika. Politologický časopis, ISSN 1211-3247, 1999, 6, s. 248-270.    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing
 
WEBaction