http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište nám


Welcome to the website of the peer-reviewed quarterly Central European Political Studies Review. Please continue to the current issue below, see the PROFILE of the journal as well as the EDITORIAL TEAM and EDITORIAL BOARD, or check out the INSTRUCTIONS for authors. A full ARCHIVE of all journal issues and published articles is also available.

*Note for readers and authors: Starting from Vol. 15, Issue 2–3 (2013), published articles in languages other than English include a 1000–word English summary of the main questions, research methods, and findings.Vítejte na stránkách odborného recenzovaného časopisu Středoevropské politické studie. Pokračujte prosím na obsah aktuálního čísla níže na této stránce; čtenáři i potenciální autoři se mohou dále seznámit s vědeckým PROFILEM časopisu, užším REDAKČNÍM TÝMEM a širším okruhem REDAKČNÍ RADY, případně s POKYNY pro zasílání autorských textů k recenznímu řízení. K dispozici je též kompletní ARCHIV publikovaných čísel a článků.

*Poznámka pro čtenáře a autory: Od čísla 2–3/2013 (roč. 15) jsou k publikovaným článkům v jiném než anglickém jazyce připojena shrnutí v anglickém jazyce o rozsahu 1000 slov, syntetizující hlavní výzkumné otázky, postupy a získaná zjištění.


Aktuální číslo

Číslo 1, ročník XVI, zima 2014 / Part 1, Volume XVI, winter 2014

 
Obsah / Table of contents
Redakce Obsah čísla
Redakce Table of Contents
 
Články / Articles
Ivan LangrSystémová korupce jako empirický výzkum: případ města Liberec
Ivan JarabinskýDiskursivní rovina sporu o volební reformu v Rumunsku v roce 2012
Martin VolekZveřejnit či nechat skryté: Jak čtenáři Blesku zdůvodňují politickou relevanci informací o soukromí politiků
Petr KaniokStrana svobodných občanů – čeští monotematičtí euroskeptici?
Michal VítAnalýza vývoje vnímání národní identity německou CDU v letech 1990–2009
 
Recenze / Book reviews
Daniel KunštátMichal Pink a kol: Volební mapy České a Slovenské republiky po roce 1993: vzorce, trendy, proměny    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XV / Volume XV (2013)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership
[CNW:Counter]

 
WEBaction