http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište nám


We are pleased to inform our readers and authors that the Central European Political Studies Review is now included in the ERIH PLUS database (for details click here).

S potěšením oznamujeme, že Středoevropské politické studie byly zařazeny do mezinárodní databáze ERIH PLUS (více informací zde).Welcome to the website of the peer-reviewed quarterly Central European Political Studies Review. Please continue to the current issue below, see the PROFILE of the journal as well as the EDITORIAL TEAM and EDITORIAL BOARD, or check out the INSTRUCTIONS for authors. A full ARCHIVE of all journal issues and published articles is also available.

*Note for readers and contributors: Starting from Vol. 15, Issue 2–3 (2013), published articles in languages other than English include a 1000–word English summary of the main questions, research methods, and findings.Vítejte na stránkách odborného recenzovaného časopisu Středoevropské politické studie. Pokračujte prosím na obsah aktuálního čísla níže na této stránce; čtenáři i potenciální autoři se mohou dále seznámit s vědeckým PROFILEM časopisu, užším REDAKČNÍM TÝMEM a širším okruhem REDAKČNÍ RADY, případně s POKYNY pro zasílání autorských textů k recenznímu řízení. K dispozici je též kompletní ARCHIV publikovaných čísel a článků.

*Poznámka pro čtenáře a autory: Od čísla 2–3/2013 (roč. 15) jsou k publikovaným článkům v jiném než anglickém jazyce připojena shrnutí v anglickém jazyce o rozsahu 1000 slov, syntetizující hlavní výzkumné otázky, postupy a získaná zjištění.


Aktuální číslo / Current Issue

Číslo 1, ročník XVII, zima 2015 / Part 1, Volume XVII, Winter 2015

 
Obsah / Table of contents
Redakce Obsah Čísla
Editors Table of Contents
 
Články / Articles
Marcela Voženílková, Jan HejtmánekKoncept incumbency advantage v českých senátních volbách
Michal JaníčkoMisunderstanding the Other and Shy Signs of Openness: Discourse on the 1992-1995 War in the Current Bosniak and Bosnian Serb Media
Petr DvořákKonflikt v hlasování Poslanecké sněmovny PČR (1993–2013)
Lukáš MartinákNázvosloví studií státního převratu: jeho použití v odborné literatuře, 1962–2014
 
Recenze / Book reviews
Marián SekerákMilan Znoj, Jan Bíba, Jana Vargovčíková: Demokracie v postliberální konstelaci
Stanislava ŠerfelováKlaus Brummer: Innenpolitik der Auβenpolitik: Die Groβe Koalition, "Governmental Politics" und Auslandseinsätze der Bundeswehr
Jakub CharvátLubomír Kopeček: Deformace demokracie? Opoziční smlouva a česká politika 1998–2002
Vladimír NaxeraKniha, která neměla být napsána (a pokud již byla, neměla být vydána). Rastislav Tóth: Politologický slovník    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVII / Volume XVII (2015)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership

    Zazařeno v databázích / Abstracting and indexing


[CNW:Counter]

 
WEBaction