http://www.fss.muni.cz www.iips.cz
Home O projektu Archiv Autoři Ediční plán Pozvánky na konference Napište nám


Welcome to the website of the peer-reviewed quarterly Central European Political Studies Review. Please continue to the current issue below, see the PROFILE of the journal as well as the EDITORIAL TEAM and EDITORIAL BOARD, or check out the INSTRUCTIONS for authors. A full ARCHIVE of all journal issues and published articles is also available.

*Note for readers and contributors: Starting from Vol. 15, Issue 2–3 (2013), published articles in languages other than English include a 1000–word English summary of the main questions, research methods, and findings.Vítejte na stránkách odborného recenzovaného časopisu Středoevropské politické studie. Pokračujte prosím na obsah aktuálního čísla níže na této stránce; čtenáři i potenciální autoři se mohou dále seznámit s vědeckým PROFILEM časopisu, užším REDAKČNÍM TÝMEM a širším okruhem REDAKČNÍ RADY, případně s POKYNY pro zasílání autorských textů k recenznímu řízení. K dispozici je též kompletní ARCHIV publikovaných čísel a článků.

*Poznámka pro čtenáře a autory: Od čísla 2–3/2013 (roč. 15) jsou k publikovaným článkům v jiném než anglickém jazyce připojena shrnutí v anglickém jazyce o rozsahu 1000 slov, syntetizující hlavní výzkumné otázky, postupy a získaná zjištění.


Aktuální číslo / Current Issue

Číslo 4, ročník XVI, podzim 2014 / Part 4, Volume XVI, autumn 2014

 
Obsah / Table of contents
Redakce Obsah čísla
Editors Table of Contents
 
Články / Articles
Petr Kupka, Michal MochťakAféra Nagygate mezi korupcí a organizovaným zločinem: Korupční sítě a jejich možný vliv na kvalitu demokracie v České republice
Vladimír NaxeraStranická patronáž a její vztah ke korupci a klientelismu: Teoretický koncept a nástin uplatnění v postkomunistickém prostředí
Ivana ImreováPodmienky legitímnej štátnosti v SR: Téma Kosova v parlamentnej rozprave
Vít Dostál, Vít HloušekJak zkoumat českou krajskou paradiplomacii? Koncepty, modely a aplikace na případ Jihomoravského kraje
Zuzana Lorenčíková, Matúš MišíkEnergetická vs. environmentálna bezpečnosť: Prípad ropovodu Bratislava–Schwechat
 
Recenze / Book reviews
Jiří BarošPaul Blokker: New Democracies in Crisis? A Comparative Constitutional Study of the Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia and Romania
Alena MackováMiloš Brunclík, Miroslav Novák a kol.: Internetové volby: Budoucnost, nebo slepá ulička demokracie?    ISSN 1212-7817

Recenzovaný on-line časopis
vydává Mezinárodní politologický
ústav Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita

A peer-reviewed on-line journal
issued by the International Institute
of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University

    Ročník XVI / Volume XVI (2014)
Archiv/Archive...   
    Hledání / Search
  
    Adresa / Address
    Partneři / Partnership
[CNW:Counter]

 
WEBaction